Satseing på togene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tyske tog skal tilbake i rute takket være 800 milliarder investeringer

Tyskland: Togene er framtiden.

I Tyskland kunne man en gang stille klokka etter toget. Men det er lenge siden det. Punktligheten er på kun 76 prosent på fjerntogene, mens målet er 82 prosent.

Deutsche Bahn, som fortsatt er et statlig integrert jernbaneselskap, har slitt med rutetidene lenge. Noe av dette skyldes sliten og gammel infrastruktur til tross for nye raske ICE-lyntog. Nå skal det bli mer orden på sakene hvor det skal satses intet mindre enn 6200 milliarder statlige kroner eller ca 3-4 norske statsbudsjett på opprustning av signalanlegg, skinner, broer samt nye tog fram til 2030.

Det er ikke minst klimatrusselen som har bidratt til å gjøre denne satsingen mulig. Det er staten som står bak investeringen, men den skal toppes med 240 milliarder kroner betalt av Deutsche Bahn selv. Dette er en økning på hele 54 prosent i forhold til forrige investeringsrunde og blir dermed en historisk satsing, den største i tysk jernbanes 180 historie, sier DBs sjef Richard Lutz.

Planen lar seg realisere innenfor de budsjettrammer som er lagt, takket være hyggelige overskudd i statsbudsjettet på 135 milliarder i 2019 basert på økt skatteinngang. Det siste er resultatet av høy sysselsetting og mange i arbeid.

Årlig skal 2000 kilometer med spor og penser byttes, 2000 bruer skal oppgraderes i 10 års perioden og signalanlegg for 70 milliarder skal byttes.

I Bane Nors øre må vel det høres ut som en juledrøm. Men det tyske jernbanearbeiderforbundet EVG er ikke fornøyd. Vedlikeholdet har vært neglisjert i en årrekke og 60 milliarder er bare det  som utgjør det årlige etterslepet.