Saker som var i EØS-komiteen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto og alle rettigheter: EU-delegasjonen

Saker som var i EØS-komiteen

8. februar var årets første møte i EØS-komiteen hvor Rolf Fife, den nye norske ambassadøren til EU, debuterte.

Komiteen består av ambassadører for de tre EØS/EFTA-landene, det vil si Island og Liechtenstein sammen med Norge, samt representanter for EUs utenrikstjeneste på den andre siden, EEAS. Av og til kan det dukke opp en ambassadør fra EU-siden.

EØS-komiteen er hvor EØS-landene overtar EUs lovgivning i form av direktiver, forordninger og deltakelse i programmer.

Det er langt mellom de spreke sakene som havner i avisen eller drøftes i Stortinget. Se vår sak sist fredag hvor vi omtaler hvor mange saker hvor det er dissens i Stortinget. Det er ikke mange.

Hvilke rettsakter som ble tatt inn finner du her!

Kontakt

Kontakt