Rett til å være frakoblet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Adobe Stock/LO Retten til være frakoblet skal styrkes

EU: Krav om å være frakoblet

Rett til frakobling er det nye arbeidstakerkravet blant annet for de som har sittet i hjemmekontor snart et år. Før var det krav til avkobling og pause fra jobben der du jobbet. Med ny teknologi, nye arbeidsformer er det behovet for frakobling fra PC på fritiden som er sentralt.

Hvis ikke kan arbeidstakere bli tilgjengelig døgnet rundt på sin hjemmedatamaskin uten verneombud, pålagte spisepauser og annen beskyttelse.

Nå krever først den europeiske sosial komiteen (en to parts organisasjon) at det nå regler for når man skal ha fri selv om man er hjemme. Også i Europaparlamentet er det tilsvarende krav. Men alle de svenske parlamentarikerne, med ett unntak, stemte i mot. Årsak? Det strider mot den svenske modellen hvor også dette er noe som bør avtales direkte mellom partene i arbeidslivet i  tariffavtaler.

 

Esther Lynch, som er visegeneralsekretær i DEFS, den europeiske faglige samorganisasjonen, sier at de forventer at EU-kommisjonen nå kommer med et lovforslag. Koronaviruset har tvunget millioner av arbeidstakere til å arbeide hjemmefra noe som fører til en samrøre av arbeidstid og fritid.

Men Europaparlamentet gjorde et grovt mistak da de krevde at Kommisjonen skulle vente tre år med å foreslå et direktiv. Begrunnelsen for et slikt krav var at partenes i europeisk arbeidsliv i fjor inngikk en avtale om digitalisering. Men denne avtalen inneholder ikke noe om frakobling fordi arbeidsgiverne ikke ville drøfte det. Europaparlamentet bes av DEFS om ikke å fortolke avtaler inngått mellom partene.

En rapport i 2019 om europeiske arbeidsvilkår viser at å jobbe hjemmefra dobler faren for at du jobber mer enn 48 timers uke, enn om du hadde vært på arbeidsplassen du normalt er.

Sjansen for å arbeid mer på fritiden øker seks ganger.

Et økende antall melder om hyppigere oppvåkning når de skal sove.