Portugal motsetetr seg minstelønn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Portugal mosetter seg minstelønn.

Partene i portugisisk arbeidsliv sier litt overraskende nei til minstelønn i EU-regi.

Striden om en eller annen form for minstelønn på europeisk plan fortsetter etter at EU-kommisjonen kom med sitt konsultasjonspapir den 14. januar. Nå har partene  i arbeidslivet BusinessEurope og DEFS/ETUC hvor både NHO LO/YS/og Unio er med, seks uker på å gi et svar på første runde konsultasjon som egentlig dreier seg om man vil ha noe slikt reglement eller ikke. Først i annen runde vil man bli mer konkret på om dette skal vær en slags direktiv/lov eller en mer uforpliktende anbefaling og om partene kan tenke seg å forhandle om det.

Hittil har man sett et klart skille i synet på dette mellom Norden på den ene siden som er bastant imot  og Øst-Europa og Sør-Europa som er positive.

Nå har bildet blitt noe mer nyanserte da både arbeidsgivere og en av fagforeningene CGTP i Portugal går mot et slikt forslag. Denne regnes som moderat, mens UGT som har røtter i kommunistpartiet støttter en minstelønn.

 Landet har i dag et lovregulert system, men dette sikret dem ikke mot en lavere minstelønn under finanskrisen. Kanskje er nettopp dette grunnen til at de ikke vil ha noen regler fra Brussel.