Polen og Ungarn: Gå rundt, sa Bøygen.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Victor Orban, Ungarns statsminister, sparker seg selv på leggen ved ikke å ta imot EU-penger

Polen og Ungarn: Gå utenom, sa Bøygen.

Polen og Ungarn har forsøkt å spille "hard-ball" om EUs langtidsbudsjett og korona-krisepakkke og vil blokkere begge deler noe de kan gjøre ved å legge ned veto. Det dreier seg om rundt 180000 milliarder kroner, så vi snakker ikke om småpenger. Det er ikke populært blant de øvrige 24 medlemslandene.

Grunnen er deres krav om at disse to må følge EUs regler om anstendig oppførsel i saker som angår domstolenes uavhengighet, pressefrihet og det vi kan kalle akademisk frihet ved universitetene. Dette er grunnleggende verdier som EU ikke kan gå på akkord med. Men til tross fro at både Ungarn og i særlig grad Polen vil bli blant de største mottakerne, velger de å blokkere for seg selv. Mer.

Nå har kloke hoder funnet en veg ut av det beslutningsmessige uføret. Ved å grave "dypt" i EU-traktatens bestemmelser har de funnet artikkelen 20 som heter "forsterket samarbeid". Den sier at når flere enn ni land ønsker det, kan de gå videre sammen og ta bindende beslutninger som gjelder dem selv. Portugal som overtar EUs formannskap vil ikke hjelpe til.

Det betyr at krisepakken på 7500 milliarder kroner kommer på plass. Nå det gjelder langtidsbudsjettet er det noe vanskeligere siden det krever enstemmighet. Blir man ikke enig "rulleres" det nåværende 2020-budsjettet videre, men det kan ikke brukes til nye prosjekter eller prosjekter med en sluttdato. Det betyr at bl.a. landbruksstøtten, bistand og utenrikspolitikken går klar. Økt satsing på grønn omstilling og digitaliseringen ryker derimot ut samtidig som budsjettet blir noe mindre.

Målet om en " stadig snævrere union mellem de europæiske folk" som det står i den danske versjonen av EU-traktaten, synes fortsatt å være i det blå, til tross for en stadig økende "koronaunion".