Polen: Abrutt abort

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Abort i Polen blir i hovedsak ulolvig også for dem som utfører inngrepet

Polen: Avbrutt abort

Muligheten for å få abort for kvinner i Polen snevres stadig inn. Nå har forfatningsdomstolen tolket de allerede strenge reglene, enda strengere. Domstolen gjør det nærmest umulig, på lovlig vis, å få abort, selv når fosteret er skadet eller dødt. De eneste unntakene er om graviditeten skyldes voldtekt eller at det er fare for morens liv.

Polen er et sterkt katolsk land, men i denne saken har tydeligvis befolkningen et annet syn enn kirken. Det har i de siste dagene vært kraftige protester i gatene i en rekke byer, til tross for koronasituasjonen som forverrer seg kraftig og smittefaren øker. Den sittende konservative regjeringen bare ignorerer alle protestene og beskylder demonstrantene for å sette liv i fare ved å demonstrere i store grupper.

Regjeringen har tidligere strammet inn overfor domstolene blant ved å skifte ut en rekke dommere på ulike nivåer i rettsapparatet. Det har også skjedd i grunnlovsdomstolen. Nå er det en av de høyeste domstolene som går enda lenger enn lovgiverne ved å stramme inn fortolkningen av lovverket.

Den sittende konservative regjeringen bare ignorerer alle protestene og beskylder demonstrantene for å sette liv i fare ved å demonstrere i store grupper.

Polen er blitt et helvete for kvinner, skriver i en polsk kvinne i en kronikk i Aftenposten.

For de med nok midler vil Tyskland framstå som en mulig utveg av et uønsket svangerskap.