Paralelle tariffoppgjør i Norge og Danmark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Lederen av dansk fagbevegelse følger godt emd når forbundene forhandler

Paralelle tariffoppgjør i Norge og Danmark

For første gang på lenge går det mot et samtidig hovedoppgjør både i Norge og Danmark i vår. Mens det i Norge er to-årig tariffperiode, ble den for noen år siden tre-årig i Danmark. Det kan også bli streik samtidig.

 Det var på et tidspunkt dansk økonomi var i ulage og arbeidsgiverne ønsket mer forutsigbarhet ved å kreve en lengre avtale, tre år i stedet for to. Etter litt murring på lønnstakersiden ble avtalen godkjent, først tenkt som et unntak, men inntil nå er det blitt den vanlige ordningen. Sverige har også fått avtaler med lengre varighet enn to år.

Men i Norge er det toårig avtale og startskuddet går 18. februar  da LOs representantskap (høyeste organ mellom de fire-årig kongressene) fastsetter kravene. Det er ingen overraskelse at det vil dreie seg om å bevare og øke kjøpekraften. Det siste må ses i lys av at det har vært en viss svekkelse av kjøpekraften de siste årene, til tross for hyggelige overskudd i bedriftene. Nå har forpostfektningene allerede startet hvor Norsk Industri og Fellesforbundet i avisene «krangler» om tallet skal være tre prosent eller mere, kanskje fire prosent.

VG har vært så behjelpelige allerede og har regnet ut at det kan bety en lønnsvekst på 3,2 prosent årlig eller ca 15000 kroner. Det betyr ikke at alle får se et lønnstillegg pr. 1. april på det sammen beløpet. 15000 kroner er det som muligens vil bli årslønnsveksten siden dette er en blanding av økt lønnsoverheng fra 2019 pluss et tillegg 1. april som er fraregnet antatt «lønnsglidning» resten av året. Men treffer VG blink betyr det mer å rutte med i Norge, men ikke på utenlandsferien siden kronen er fortsatt svak og antas å forbli det.  Nå koster den 10,20 for en €uro.

Men hvis regnestykket slår til vil den gjennomsnittlige industriarbeider heve en årslønn i halvmillionsklassen neste år. Det høres fint ut, men å være halvmillionær i 2020 er vel ikke det helt store når boliger kan koste det tidobbelte.

I Danmark er man også kommet i gang og der er det normale at det er forbundsvise oppgjør og også her er lønn viktigst sammen med etterutdannelser. Overraskende nok har arbeidsgiverne kastet inn delt foreldrepermisjon som et tema, noe de før har vært imot.

Tjenestepensjoner har danskene løst for lengst. LO eller FH som det nå heter, sitter tett på i de forbundsvise forhandlingene og følger nøye med særlig når man får brudd og skal videre til meglingsmannen. Men selv om det er forbundsvist er det en tradisjon for at den endelig avstemning blant medlemmene kan bli «koblet» dvs. selv om det kan bli et nei i et eller flere forbund, blir det nødvendigvis ikke en streik, siden det store flertallet av LO, nå FH, medlemmer stemmer ja.

Fagbevegelsens  Hovedorganisation FH har i en lengre tid kjørt en kampanje for overenskomster. Den har forkortelse OK. Spørsmålet har ofte vært: Har du OK, har du overenskomst? eller er du OK,? er du for overenskomster?

Derfor omtales årets lønnsoppgjør kun som OK 2020.

 Så får vi se hvem som får ut mest i kroner og ører når våren er over. Uansett er den danske krone 25 prosent mer enn den norske. Det er omtrent som momsen.