Østerrike: Ett år med høyrepolitikk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: iStock

Østerrike: Ett år med høyrepolitikk

Østerrikere har levd i ett år med en uventet og ny høyrepolitikk under en regjering bestående av det konservative partiet ÖVP og det enda mer konservative Frihetspartiet FPÖ.

Østerrikske LO, ÖGB, har satt opp årsregnskapet som ser slik ut:

Mye av det som sto i regjeringsplattformen er fulgt opp. I tillegg har Østerrike som et av få land nektet å undertegne FNs migrasjonspakt som de fleste land i verden har støttet.

Kuttene i arbeidsmarkedspolitikken er kommet sammen med kutt i budsjetter rettet mot vold mot kvinner. Et forbud mot røyking i barer og restauranter er opphevet, til glede for noen av røykerne i det minste.

Skatteletter til de rikeste samt næringslivet er finansiert gjennom kutt i en rekke sosiale ytelser, ikke ulikt politikken som føres i Norge for tiden.

De mest dramatiske endringene for fagbevegelsen og arbeidsfolk flest er endringene i Arbeidsmiljøloven som åpner opp for 12 timers dag og 60 timers uke. Lenger kunne regjeringen ikke gå for da vil de bryte med EUs arbeidstidsdirektiv. Like alvorlig er det at arbeidsgiverne nå kan iverksette lengre arbeidstid uten å drøfte det med tillitsvalgte eller bedriftsutvalg. Reglene for helgearbeid er også lettet på uten drøfting med ansatte eller bedrifter med tariffavtale. Det samme skjer i Ungarn som for øvrig var en del av det Østerrike-Ungarske dobbeltmonarki fram til første verdenskrig.

Endringene i arbeidstidsloven har negative konsekvenser for helse, miljø- og sikkerhet. Men måten loven ble til på sier også en del om regjeringens metoder. Den ble introdusert uten høring. Tre uker etter forslaget var fremmet ble det vedtatt i parlamentet i juli. Deretter ble iverksettingen skjøvet fram i tid tre måneder og begynte å virke allerede 1. september.

Arbeidslivets parter ble ikke konsultert, men det er kjent at forslaget kom fra arbeidsgiversiden.

Den eneste trøsten er at det vil koste ekstra å iverksette lengre arbeidstid i form av overtidsbetaling og avspasering. Det presset fagforbundene i privat sektor igjennom etter flere streikedager.

Regjeringen legger opp til store reformer av trygdefondene som gjør ordningene dårligere for mange, mens offentlig ansatte, selvansatte og bønder beholder sine nåværende ordninger. Trygdefondene har i det store og det hele vært forvaltet av arbeidslivets parter. Nå skal arbeidsgiverne alene ta over styring og de ansattes representanter skal ut.

Kontakt

Kontakt