Oslo har svart ESA

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
©yegorov_nick - stock.adobe.com Oslo modellen virker mot sosial dumping og strider ikke mot EØS-avtalen, skriver Oslo kommune i en redegjørelse til ESA

Oslo har svart for seg til ESA

Oslo kommune har svart EFTAs overvåkingsorgan, ESA, om hva den såkalte "Oslo-modellen" går ut på når det gjelder kontrakter som kommunen inngår med entreprenører. ESA har satt spørsmålstegn ved de krav som stilles blant annet til bruk av lærlinger og at all lønn skal betales via bank.

Dette mener ESA muligens er å gå for langt, i alle fall går det lenger enn det nasjonale regelverket for anbud krever. Dermed kan det komme i konflikt med EUs krav om fri flyt av tjenester. Det mener Oslo kommune at det ikke gjør, et syn som også LO deler og støtter.

Det har vært en nedgang i avslørte kriminalsaker i Oslo i byggebransjen etter at det nye kravene er kommet på plass, heter det i redegjørelsen som også er omtalt i nyhetsbrevet Anbud 365.

"Oslo kommune mener at Oslomodellen er i pakt med EU-direktivene og nasjonale anskaffelsesreglene. Det er de konkrete oppdragsgivere som må foreta risikovurderinger i forbindelse med kontraktene, i pakt med retningslinjer gitt av de kommunale myndigheter. Basert på slike vurderinger legges kontraktstrategi, og dersom spesielle forhold gjør seg gjeldende, kan unntak fra Oslomodellen gjøres. Det gjelder særskilt antall underleverandører i vertikal linje.

På det tidspunktet Oslomodellen ble utviklet, var det en betydelig økning av midlertidige kontrakter for sysselsatte i kontraktene. Derfor la kommunen til grunn at det i kontraktene skulle være krav om et betydelig antall fast ansatte. Samtidig var det slik at mye sosiale dumping og arbeidslivskriminalitet syntes å foregå nedover i leverandørkjedene. "

"-Å begrense antall ledd i den vertikale leverandørkjeden har vist seg å være et effektivt tiltak", fremgår det av orienteringen om Oslomodellen til EFTAs overvåkingsorgan. Se mer.