Økende husløse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Nedlagte fabrikker skaper ofte husløse

EU: Antall husløse er økende.

I Europa som helhet er det en voksende boligkrise som fører til flere husløse og mange folk som må bo på gata.

Finland stikker seg imidlertid positivt ut ved å ha  minsket antallet. Det har de klart etter en rekke år med satsing på «bolig først», nemlig en fast bopel før man kan sette inn mer vellykkede tiltak for rehabilitering av rusmisbrukere eller personer med psykiske problemer. Andre land krever rusfrihet før tildeling av bolig. Nå skiller Finland seg ut i EU fordi der  er det flest egne innbyggere som blir husløse.

I de store landene som Tyskland, Frankrike og Storbritannia sliter man  ikke bare med å huse egne innbyggere, men også et økende antall innvandrere og flyktninger.

Galopperende boligpriser koblet med arbeidsledighet har tvunget tusenvis av personer og familier ut av deres boliger særlig i de større byene. Den franske regjeringen økte korttidsplasser med 14600 i årene 2010-2018, men dette er ikke nok. I Spania har man økt antall i hospitser  med 20 prosent  mellom 2014-2016. Under finanskrisen kastet banker ut folk av boligene sine i tusentalls fordi de ikke maktet avdrag på lånene.

I Nederland doblet antall husløse seg, i Irland tredoblet det seg i samme periode, i Tyskland mener man at 678000 er uten egen bolig, en økning på 4 prosent bare i 2018, ifølge bladet The Economist.

I Finland har det gått ned og at langtids husløse har falt med 21 prosent og utgjør nå »bare» 5500 personer. Dette mener man at man sparer mange penger på i form av helseutgifter og annet. Finland har bygget 7000 flere sosialboliger i 2017 via offentlig subsidierte prosjekter til lavinntektsgrupper enn Storbritannia. Finland har kun en tiendedels av den britiske befolkningen.