Og i mai er det Europa-valg

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: etuc.org

Og i mai er det Europa-valg

I dag 26. februar drar europeisk fagbevegelse, DEFS - Den europeiske faglige samorganisasjonen, i gang en aksjon for at deres medlemmer skal stemme ved europavalget som velger medlemmer av Europaparlamentet.

Det skjer i dagene 23.-26. mai, men ikke på samme dag i de 27 landene.

Se pressemeldingen fra Europeisk fagbevegelse (ETUC/DEFS) om deres krav og prioriteringer i forkant av valget.

Og her finner du alle prioriteringene til DEFS, sortert på 19 språk

Britiske velgere får ikke stemme fordi de antas å ha gått ut av EU. Dermed forsvinner en stor flokk taleføre medlemmer som bare delvis erstattes. En del av de 46 mandatene som forsvinner (ned fra 751 til 705) skal spares til nye og kommende medlemsland, mens blant annet Sverige og Danmark får en representant ekstra blant de 27 som omfordeles.

Nominasjonene er stort sett ferdige og valgkampen er i gang. Svensk LO har for første gang fått sin egen kandidat i Johan Danielsson som har vært europaansvarlig i svensk LO. Her er de svenske nominasjonene.

Også i fra Østerrike, Tyskland, Belgia og Nederland kommer det inn representanter med faglig bakgrunn.

Det store problemet blir imidlertid hvor stor sosialistgruppen (S&D) blir. Den vil bli kraftig redusert ikke bare fordi britiske Labours representanter forsvinner, men også fordi det franske sosialistpartiet neppe kommer over sperregrensen. SPD i Tyskland kan bli halvert mens det som er igjen av det sosialistiske partiet i Italia er heller ikke noe å skrive hjem om.

Det ser heller ikke så bra ut for det største partiet i Europaparlamentet, det lett konservative EPP som stadig mister velgere til mer høyregående krefter i en rekke land. Det kan bety at det "fornuftige" flertallet som disse to gruppene tilsammen representerer i Europaparlamentet kan forsvinne. Da blir man avhengig av det liberale ALDE som i arbeidslivsspørsmål står lenger til høyre enn EPP. I tillegg må man huske på at ingen partier er homogene siden det er ganske ulike nasjonale partier som finner sine plasser i Europaparlamentets partigrupper. Det spriker mellom en sosialist fra Sverige og en fra Polen, ikke minst i spørsmålet som berører sosial dumping.

Dermed blir det et svekket parlament som samler seg til sitt første og konstituerende møte i juli.

Derimot kan den populistiske høyrefløyen bli stor, kanskje opp mot 30 prosent. De største kan bli Liga fra Italia, AfD fra Tyskland og Nasjonal Front som nå mer heter Nasjonal Samling fra Frankrike. I tillegg kommer det fra Polen og Ungarn parlamentarikere som i hovedsak er mot EU.

På den andre fløyen kan De grønne styrke seg i Tyskland og Belgia, men de vil uansett ikke blir så mange.

Her er fordelingen slik den ser ut nå i februar 2019 basert på nasjonale meningsmålinger:EU parlamentet oversikt fordeling 02.19.jpg

Kontakt

Kontakt