Nytt arbeidsavtaledirektiv er vedtatt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Istock

Nytt arbeidsavtaledirektiv er vedtatt

Da EUs arbeidsministere møttes denne uken i Luxembourg stod blant annet det nye direktivet for transparente og forutsigbare arbeidsforhold på agendaen for endelig godkjenning. Direktivet slik det nå er vedtatt er et forsøk på å modernisere, utvide og oppdatere eksisterende direktiv for regulering av skriftlige arbeidskontrakter slik at det i større grad tar opp nye former for sysselsetting.

I forbindelse med vedtaket uttaler arbeidsministerne at dette direktivet vil gjøre arbeidsforholdene i EU mer gjennomsiktige, forutsigbare og rettferdige. De nye lovene introduserer nye minimumsrettigheter, samt nye regler om hvilken informasjon arbeidstakere må ha om deres arbeidsforhold. Hovedformålet er å løse utfordringene på arbeidsmarkedet som skyldes demografisk utvikling, digitalisering og nye former for sysselsetting.

Direktivet om skriftlige arbeidskontrakter er implementert i arbeidsmiljøloven og gir regler om hva det skriftlig skal informeres om i et arbeidsforhold (arbeidstid, arbeidssted etc). Det nye direktivet som ble fremsatt desember 2017 oppstiller i tillegg nye minstevilkår, samt flere bestemmelser om håndheving. Direktivforslaget gjelder i utgangspunktet alle som regnes som arbeidstakere etter nasjonal rett, men med enkelte unntak og muligheter for unntak. Direktivet er ett av nøkkelinitiativene under Den europeiske pilaren av sosiale rettigheter, som ble proklamert av Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen på det sosiale toppmøtet i Gøteborg 17. november 2017. Enkelte elementer i direktivforslaget er allerede gjeldende i norsk rett, men gjennomføring vil medføre behov for endring i norsk lovgivning, og bestemmelsene skal ikke kunne gripe inn i arbeidslivets parters autonomi.

Les mer her

 

Kontakt