Nye markeder for busskjøring?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: iStock

Nye markeder for busskjøring?

Som en del av EUs mobilitetspakke ligger det forslag om å gjøre endringer i bussmarkedet i EU. I forrige uke var den delen av pakken oppe til avstemning i Europaparlamentet.

I slutten av 2017 la Kommisjonen frem del to av den såkalte mobilitetspakken. Den inneholder blant annet nye standarder for CO2-utslipp fra person- og varebiler, for å fremskynde overgangen til lav- og nullutslippsbiler. Som en del av pakken ligger også endring av direktivet om passasjertjenester med buss. Målet er å øke antall bussforbindelser over lange avstander over hele Europa, samt bidra til å redusere utslipp og trafikkbelastning.

Europaparlamentet i Strasbourg godkjente i forrige uke deler av transportkomiteens tekst, med unntak av kabotasjedefinisjonen for persontransport, hvor det med knapp majoritet ble besluttet å beholde den gamle definisjonen i stedet.

På tross av at forslagene på busskabotasje ikke gikk igjennom sendte Den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF) ut, både før og etter avstemningen, pressemeldinger der de peker på at økt konkurranse på EUs veier øker risikoen for sosial dumping i busstransportbransjen, gjennom økt press på sjåførenes arbeidsforhold, med lengre arbeidsdager og flere ulykker som resultat. De viser blant annet til Tyskland som liberaliserte busstjenester i 2013. Der var fasiten to år senere en tredobling i antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Dersom et utenlandsk selskap ønsker å kjøre i et annet land i dag, må de gjøre det gjennom en nasjonal underleverandør.  Innholdet i enigheten fra i Europaparlamentet vil derimot gjøre det mulig for buss-selskap å bringe inn hvilken som helst underleverandør fra hvilket som helst land for å utføre det samme arbeidet, skriver ETF. De varsler protestaksjoner i Brussel i slutten av mars.

Rådet har ikke vedtatt sin posisjon ennå og det skal være stor uenighet mellom medlemslandene. Behandlingen vil ta tid. Det er dermed usikkert om forslaget kan bli vedtatt i tide før EU-valget i mai.

Kontakt

Kontakt