ESA sier at NAV tar feil

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
NAV tar feil og det er brudd på EØS-avtalen-

ESA sier at NAV tar feil i trygdesak.

ESA, EFTAs overvåkingsorgan, har kommet med en EØS-rettslig vurdering av norsk lov i tilknytning til den såkalte NAV-saken.

Kravet om opphold i Norge for kontantytelsene som sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger er ikke i tråd med EØS-retten. EU/EØS-retten har forrang foran Folketrygdloven dersom disse kommer i konflikt med hverandre, heter det i  brevet til den norske regjering som en følge av ESAs vurdering.
 
Norge får frist til 11. april 2020 med å svare. Dersom Norge ikke svarer tilfredsstillende på brevet, kan ESA beslutte å åpne formell traktatsbruddsprosedyre på EØS-avtalen.

Det er regjeringen som skal svare, ikke NAV som antagelig har mer en nok med å håndtere koranaforårsakede permitteringer og oppsigelser.
 
Se hele brevet med paragrafhenvisninger her som kun er på engelsk til den norske regjeringen i Oslo.