Sveits Høyeste ledighet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Sveits opplever den høyeste ledigheten på 10 år.

Sveits: Høyeste ledighet på 10 år.

Alpelandet Sveits opplever nå den høyeste arbeidsledigheten på ti år. 3,7 prosent er ledige eller 169753 personer. Til sammenligning er den 4,4 prosent i februar 2021 i Norge med 123900 helt arbeidsledige. Hvis man regner inn de som er deltidsarbeidsledige eller arbeidssøkende på tiltak er tallet 209700 i Norge.

Tallet for Sveits omfatter ikke de som er langtidsledige fordi er fjernet fra statistikken.

Det sveitsiske arbeidsmarkedet er som et trekkspill hvor Sveits er belgen og nabolandene utgjør tastaturet. Personer som bor i Italia, Østerrike eller Tyskland, Frankrike og som har mistet jobben, regnes ikke med i statistikken.

Sveits har sitt eget system med å annonsere ledige jobber forbeholdt egne statsborgere. Ledige jobber utgjør 32941 hvorav 21,684 er forbeholdt sveitsere.

Ordningen er omstridt og EUs synes lite om det siden de oppfatter den som proteksjonistisk.