Ny side

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Det er uenighet om hvordan man skal håndtere spørsmålet om minstelønn i Europa

Uenighet om minstelønn i Europa

Fagbevegelsen i Europa kan ikke enes i synet på hvordan minstelønn skal kunne reguleres i Europa. EU-kommisjonen la i januar fram noen tanker om en form for regulering.

Dette forslaget har vært på formell høring hos arbeidslivets parter. Flertallet av medlemsorganisasjonene i DEFS, den europeiske faglige samorganisasjonen, er enig i at EU-kommisjonen arbeider videre med spørsmålet. Arbeidsgiverne ønsker ikke noe slik regelverk og fagbevegelsen i Norge. Sverige, Danmark og Island ønsker heller ikke noe slikt. Dette går fram av et felles brev som er sendt til EU-kommisjonen fra bl.a. LO, Unio og YS.

Regjeringene i de samme land har også uttrykt mer eller mindre klart at de ikke ønsker noe EU-regelverk.

Forslaget om minstelønn har vært diskutert i flere omganger i DEFS uten at man har kunnet enes. Man har også flere kongressvedtak hvor det heter at det ikke skal være noen pliktig minstelønn i land der fagbevegelsen ikke ønsker det.

Minstelønn i de fire nordiske landene reguleres gjennom tariffavtalene og det ønsker man å fortsette med uten noen politisk inngrep fra myndigheter eller EU.

Se omtale i Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt.

Les mer.