NY ESA sjef

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Sjefen for ESA er viktig for fortolkningen av EØS-avtalen.

Ny ESA-sjef med forsvarsbakgrunn.

Norge har på nytt fått den viktigste jobben i EØS-systemet, nemlig presidentvervet i ESA som er EFTAs overvåkingsorgan, og som på mange måter avgjør hva som er rett eller gal fortolkning av det kompliserte EØS-regelverket. Er man er uenig med ESA, er det EFTA- domstolen i Luxembourg som er neste.Den nye sjefen heter Arne Røksund og kommer denne gangen fra Forsvarsdepartement hvor han har vært øverste ansatte leder, departementsråd.

Han er den foreløpig siste nordmannen i en nesten ubrutt rekke siden EØS-avtalen kom til i 1994. Den ledes nesten utelukkende av nordmenn, med et unntak da det var en fra Island som innehadde vervet en kort periode.

Ofte har dette vært en jobb for ansatte i Utenriksdepartementet, men nå er det en toppbyråkrat fra et annet departement om får stillingen. Stillingen er en åremålsstilling på fire år og erstatter Bente Angell-Hansen som nå går tilbake til den norske utenrikstjenesten.

Departementsråd Arne Røksund overtar som president i EFTAs overvåkningsorgan Esa 1. januar 2022.

Esa ledes av et kollegium med tre medlemmer, ett fra hvert av de tre EØS/EFTA-landene. Sammen med Røksund vil ESAs ledelse fra nyttår bestå av Árni Páll Árnason fra Island og Stefan Barriga fra Liechtenstein. Kollegiet fatter sine vedtak med simpelt flertall. For EU-landene er det Europakommisjonen som skal sørge for at EØS-avtalen overholdes. EØS-avtalen pålegger de to overvåkingsorganene å ha et nært samarbeid.

Han har en militær karriere (1984-2011) fram til grad som kontreadmiral og stilling som direktør ved Forsvarets høyskole.

Røksund er utdannet ved Sjøkrigsskolen og Sjøforsvarets stabsskole del 1, og han har Forsvarets russiskkurs og fransk stabsskole. Røksund har også hovedfag og doktorgrad i historie.

Dermed burde forsvarslinjene i ESA være sikret mot angrep fra medlemslandene.