Ny dansk rød regjering- sliterpensjon bli viktigst

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: socialdemokratiet.dk

Ny dansk rød regjering- sliterpensjon bli viktigst

Sosialdemokratiet tok i sommer over regjeringsmakten i Danmark etter et fravær i fire år. Denne gangen ble det en mindretallsregjering kun med støtte fra partiet Radikale Venstre som ikke er så radikale som navnet skulle tilsi. Dermed får lille Danmark en kvinne som statsminister for annen gang, begge ganger fra sosialdemokratiet.

Den nye statsministeren heter Mette Fredriksen og er 41  år. Hun var også med i den forrige sosialdemokratiske regjeringen ledet av Helle Thorning Schmidt da som arbeidsminister og en periode som justisminister.

Den største oppgaven sett med fagbevegelsens øyne er å få på plass en slags AFP-pensjon som skal sikre sliterne en verdig og tidligere avgang enn for den jevne danske. Det blir en hard nøtt å knekke fordi det ikke er noe flertall i Folketinget for noe slikt. Den forrige regjeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og Radikale Venstre ble enige om en ordning som sosialdemokratene mener ikke er god nok. Derfor er ballen sparket over til partene i arbeidslivet for å sikre en løsning hvor også staten må bidra med sitt. Det har det vært ett møte og så langt er det ikke en lysende optimisme som preger prosessen. Denne mannen blir krumtappen. Han leder den danske arbeidsgiverforening og heter

 Jacob Holbraad

Spørsmål er om arbeidsgiverne vil hjelpe en sosialdemokratisk regjering i et så viktig spørsmål.

Dansk Fagbevegelse, som nå er samlet under forkortelsen FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, er glad for den nye regjeringen, selv om den hele tiden må skaffe flertall for sin politikk med andre partier. Den nye arbeidsminister heter Petter Hummelgaard og kommer fra forbundet 3 F hvor han har vært ansatt som konsulent/rådgiver. Hans far var   tillitsvalgt i det samme forbund så han kjenner godt til fagbevegelsens tenkemåte og krav. Han har tidligere vært leder av det danske AUF som heter DSU, Dansk Socialdemokratisk Ungdom.

 

 

Kontakt