Ny arbeidsråd

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Den norske EU-delegasjonen i Brussel får ny arbeidsråd.

Ny arbeidsråd på plass i Brussel

Kristina Jullum Hagen er den nye arbeids- og sosialråden ved den norske EU delegasjonen i Brussel. Hun kommer fra arbeidsdepartementet og vil inneha denne stillingen i omtrent tre år som er den mest vanlige virketiden. Hun erstatter Mona Næss som går tilbake til departementet.

Arbeids- og sosialråden skal følge med på EUs sysselsettingspolitikk, arbeidsrettsdirektiver og det som skjer innenfor trygdeområder som berører EØS-landet Norge.
Tidligere hadde NHO og LO denne stillingen annen hver gang, men i de siste årene er det departementet som normalt sett besitter den. Jullum Hagen har tidligere vært ansatt i NHO.
EU-delegasjonen i Brussel er Norges største utenlandsstasjon, foran Washington DC. Utover de tradisjonelle ansatte fra UD (Utenriksdepartementet) har de fleste norske departementer en eller flere utsendte som følger ulike deler av EUs politikkområder.