Norsk gass

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
©xmentoys - stock.adobe.com Norsk gass er sterkt ønsket i EU i flere år framover.

Norsk gass er velkommen i Brussel.

Norsk gass er hjertelig velkommen til Brussel og dermed EU. Det ble bekreftet da olje- og energiminister Tina Bru var på sin andre og siste utenlandsreise som minister, begge gangene til Brussel, i forrige uke. Det forteller noe om viktigheten at energiprodusenten Norge er på talefot med energikonsumenten EU.

Flere norske aktører har likt å gi inntrykk av at EU ikke vil ha verken olje eller gass fra Norge siden de skal bli klimanøytrale i 2050. Det er i alle fall planen, men dit er det lenge til og i mellomtiden vil ikke EU at dets innbyggere skal sitte med slukkede lamper og kalde ovner i påvente av det grønne skiftet, som  også krever energi.

Minister Tina Bru møtte sin "motpart" i EU-kommisjonen, Kadri Simson, som er ansvarlig for EUs energipolitikk. Hun er selv fra Estland, et land som har kjempet hardt mot Nord Stream 2 gassledningen som gjør EU mer avhengig av russisk gass. Derfor er norsk gass å foretrekke.

Samtalene fløt lett mellom de to, ifølge Dagens Næringsliv, og det var helt klart at selv om både fossile kraftkilder OG vannkraft fra Norge anses som "dårlig energi" i EUs "taksonomiskjema" (hva som er riktig å investere i, fordi vannkraft er fornybart, men skader naturen)) så lever man fortsatt i den virkelige verden. Den består at stigende oljepriser og strømpriser og fare for rasjonering i løpet av vinteren, dersom den bli kald.

Også møtet med sin belgiske kollega Tinne Van der Straeten, som representerer et av de to grønne regjeringspartiene, ga det samme inntrykket. Norsk gass er ikke bare velkommen, men svært nødvendig. Belgia som har bestemt å avvikle sine atomkraftverk innen 2025, som er før hva Tyskland har tenkt, skal bygge tre nye gasskraftverk i tillegg til nåværende 12 gassverk for å erstatte atomkraften.

I Belgia går en fjerdedel av gassen til produksjon av strøm, like mye til industrien mens halvparten går til husholdningene hvor den brukes både til oppvarming og matlaging. Riktig nok skal fossile brensler ut, men først skal man ta de som forurenser mest som er kull og deretter olje. Gassen regnes som det "reneste" fossile brennstoffet, og kan brukes inntil da EU skal bli klimanøytrale i 2050 og de oppnår 55 prosent utslippskutt i 2030.

I mellomtiden er det full gass, med norsk gass.

Les mer her. Og her.