Norge-Storbritannia: Skitt fiske!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: AdobeStock

Norge-Storbritannia: Skitt fiske!

Norge og Storbritannia er åpenbart blitt enige om å forbli uenige om en ny fiskeriavtale mellom seg. Etter at Storbritannia har gått ut av EU, har de også forlatt EUs gamle fiskeriavtale. Forhandlingene dreier seg om kvoter, fiskeslag og fiskerisoner.

Storbritannia har fått en ny avtale om fisk med EU, som er omstridt både i EU og blant britiske fiskere. I tillegg har UK på egenhånd endret reglene for fiske rundt de britiske kanaløyene bl.a. Jersey og Guernsey. Nå har franske fiskere besluttet å blokkere hovedhavnen på Jersey med 50-talls båter. Både den franske og den britiske marinen har sendt marine/kystvaktskip som skal overvåke situasjonen. Frankrike truet også med å kutte strømmen til Jersey som får denne i kabel fra fransk side av kanalen. Situasjonen roet seg i løpet av torsdagen 6. mai, men da var valglokalene i Storbritannia lukket og regjeringen hadde fått demonstrert sin handlekraft.

 Norge inngikk 16. mars en ny avtale med EU og Storbritannia om fisk om den såkalte "fellesbestanden", samt en naboskapsavtale med Sverige. Dermed er det kun den tosidige avtalen mellom Norge og Storbritannia som ikke er fast fisk. Konsekvensene er at norske fiskere ikke får fange makrell i britisk sone og at britiske fiskere ikke får ta torsk i den norske sonen. Makrellen er en bevegelig art som gjør at skal man kunne fylle kvoten må den kunne tas i de ulike nasjonale sonene.

– Fra Fiskarlagets side kan ikke dette beskrives med et annet ord enn skuffelse. Jeg kan ikke annet enn å karakterisere dette som en uvennlig handling fra våre britiske venner, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen til Fiskarbladet.

Han viser til at Norges inngang i forhandlingene har vært opprettholdelse av de tradisjonelle og historiske fiskemønstrene norske fiskere har hatt i britisk farvann. 

– Britene har svart med en rekke krav og vilkår som ikke står i stil med dette, og som det var umulig for Norge å godta Det er derfor en situasjon vi nå står i som vi tidlig kunne frykte, påpeker Ingebrigtsen.

Fiskarbladet sier på lederplass at UK var tvunget av sine egne fiskere til å vise tøffhet overfor Norge etter misnøyen med EU-avtalen.

Det skal være intern uenighet i regjeringen mellom ulike partier. Kristelig Folkeparti, ved landbruksministeren, har bremset av hensyn til norsk landbruk. Storbritannia har kommet med aggressive motkrav for eksport av britiske landbruksprodukter i bytte mot bedre markedsadgang for norsk fisk, omtalt som "fish&chips" problematikk. Høyre og Venstre har vært mer positive til disse kravene enn landbruksminister Bollestad som nå opplever  forhandlingsbrudd i landbruksoppgjøret.

Problemet er at enigheten om uenigheten om fisk også får konsekvenser for den generelle frihandelsavtalen Norge ønsker å få med Storbritannia. Den er ennå ikke ferdig.

Dermed rekker man ikke få denne godkjent før Stortinget oppløses nå i juni,