Norge en arktisk stormakt?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Dmitry Naumov Det meste av Artiske området er hav. Norge har 35 prosent av landområdet.

Norge som arktisk stormakt.

Norge har kun 10 prosent av befolkningen i de arktiske områdene, men sitter på hele 35 prosent av landmassen. Dermed er det ikke sagt at Norge er en arktisk stormakt, men det er åpenbart at de arktiske områdene spiller en viktig rolle for Norge og for det som skjer i disse områdene. EU utvikler også en egen politikk for de arktiske områdene og tre EU-land er medlemmer av det arktiske rådet. Det er Sverige, Finland og Danmark.

Den norske regjeringen har kommet med en rekke innspill overfor EU ideers utforming av sin politikk. Dette ble nylig oversendt EU-kommisjonen og brevet på engelsk gjenfinnes her.

Det er en rekke velmenende innspill som den norske regjeringen kommer med. Blant de mer håndfaste er støtten til at EU som sådan skal bli observatør i det arktiske rådet som for øvrig består av Canada, Russland og USA.

Nylig la regjeringen fram sin nordområdemelding. LOs mottakelse av innholdet var svært reservert. Her.

-Det er luft som er trykket på papir, var LO-leder Hans Christian Gabrielsen sin kommentar.

Kina har uttrykt interesse for å bli med som medlem, men det har ikke skjedd ennå. De  ble observatører i 2013. Selve sekretariatet har sete i Tromsø, men stiftelsesmøtet var i Ottawa i Canada   i 1996.