Nordstream2:Full gass gjennom danske farvann.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Snart åpner ny gassledning fra Russland til EU dvs. Tyskland

Nordstream2: Full gass gjennom danske farvann

Salget av russisk gass til EU vil kunne øke kraftig i 2020 da det siste hinder for fullføring av den nye gassledning Nordstream2 nå er fjernet. Den skal gå over dansk økonomisk sone sør for Bornholm før den ender i Tyskland.

Dermed er en langvarig strid lagt til side, i alle fall midlertidig, over en ledning som vil kunne øke EUs avhengighet av gass fra Russland samtidig som Ukraina kan bli de store taper på grunn av bortfall av transittinntekter siden det i dag går en russisk ledning over deres territorium. Alt er ikke på plass for den nye ledningen skal godkjennes i henhold til det EU reviderte gassmarkedsdirektiv som stiller krav om tredje parts adgang til bruk av ledningen.

Prosjektet har vært omstridt særlig i Øst Europa som ønsker mindre avhengighet av russisk gass og dette synet har virket langt inn i EU-kommisjonens innerste kretser som også har følt trykket fra den amerikanske president Trump om å nekte godkjenning.

Presset har ikke vært desto mindre på den finske, svenske og danske regjeringen som alle måtte godkjenne den siden den går gjennom deres farvann.

Konflikten om Ukraina og russisk "Anschluss" av deler av landet har ikke gjort det enklere, men nok en gang kan det virke som den russiske president og habile sjakkspiller Vladimir Putin har fått et vellykket siste trekk. Som medhjelper sitter den tidligere tyske kansler Gerhard Schröder som styreleder i det russiske statlige selskapet Gazprom.

Det var det danske Energiverket som 30. oktober ga grønt lys til en 146 kilometer lang rørledning gjennom dansk økonomisk sone. Det meste er klart og man snakker om fullføring allerede tidlig 2020. Tyskland må først iverksette det reviderte gassmarkedsdirektivet før 24. februar 2020, men det er opp til tyske myndigheter å godkjenne rørledningen i henhold til EUs regelverk.

Nå gjenstår forhandlinger mellom EU, Ukraina og Russland om en transittavtale for gass.