Nordisk mostand mot minstelønn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Lønn skal fastsettes av partene, ikke politikere.

Nordisk motstand mot minstelønn

Den nordiske motstanden mot et EU-regulert minstelønnssystem, er økende. Tidligere har den svenske LO lederen Karl-Petter Thorwaldsen gått ut i en lengre artikkel i den svenske avisen Dagens Nyheter (13. november) sammen med Mattias Dahl i Svenskt näringsliv og Martin Linder som leder et forhandlingskartell i den privateide industrien.

De drar hardt til i kronikken og sier at dette er en "ødesdigert" eller ødeleggende for den svenske modellen. På lang sikt kan man ende opp med at EU tilriver seg kompetanse på forhandlingsområdet og streikeretten. Kollektivmodellen kan på sikt bli erstattet av  en statlig  arbeidslivsmodell styrt fra Brussel. Slutten på visa kan bli at EU-domstolen i Luxembourg skal tolke og bestemme over den svenske kollektive avtalemodellen. De advarer samtidig mot et system hvor tariffavtalene allmenngjøres, slik man kan gjøre i Norge. I Sverige og Danmark har man ikke en slik mulighet, men man i Finland gjør det automatisk.

Partene har fått full støtte fra den svenske arbeidsminister Eva Nordmark som før det var leder av lønnstakerorganisasjonen TCO dvs. funksjonærer.

Også NHO og LO har sammen gått ut i høst i Verdens Gang og tatt avstand fra et slik forslag. Den norske arbeidsministeren har fått beskjed om å gjøre sitt for å unngå et slikt forslag. Nå har næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sagt til VG, at regjeringen  vil kjempe imot.

I dag skal saken drøftes på styret i den europeiske faglige samorganisasjonen. 14. januar venter man seg et forslag fra EU-kommisjonen.

 

 

De drar hardt til i kronikken og sier at dette er en "ødesdigert" eller ødeleggende for den svenske modellen. På lang sikt kan man ende opp med at EU tilriver seg kompetanse på forhandlingsområdet og streikeretten. Kollektivmodellen kan på sikt bli erstattet av  en statlig  arbeidslivsmodell styrt fra Brussel. Slutten på visa kan bli at EU-domstolen i Luxembourg skal tolke og bestemme over den svenske kollektive avtalemodellen. De advarer samtidig mot et system hvor tariffavtalene allmenngjøres, slik man kan gjøre i Norge. I Sverige og Danmark har man ikke en slik mulighet, men man i Finland gjør det automatisk.

Partene har fått full støtte fra den svenske arbeidsminister Eva Nordmark som før det var leder av lønnstakerorganisasjonen TCO dvs. funksjonærer.

Også NHO og LO har sammen gått ut i høst i Verdens Gang og tatt avstand fra et slik forslag. Den norske arbeidsministeren har fått beskjed om å gjøre sitt for å unngå et slikt forslag.

I dag skal saken drøftes på styret i den europeiske faglige samorganisasjonen. 14. januar venter man seg et forslag fra EU-kommisjonen.