Nord-Irland

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Sir David Frost til venstre møtte EUs sjefsforhandler Michel Barniere til høyre uten et eneste dokument. Barnier hadde tatt med flere kilo.

Nord-Irland er en verkebyll for Johnson.

EU vil fjerne inntil 80 prosent av grensekontrollene mellom Storbritannia og Nord-Irland. Det er ikke bra nok for den britiske regjeringen. Den vil også fjerne at EU-domstolen skal ha tolkningsmulighet dersom avtalen brytes. Det kan ikke EU gå med på. Den nord-irske protokollen rir den britiske regjeringen som en mare, unnfanget i en sen nattetime og under forutsetningen av at den aldri skulle følges, i følge Boris Johnson sentrale, men nå oppsagte rådgiver Dominic Cummings. Men da kjente den britiske regjeringen EU dårlig. UKs sjefsforhandler Davis Frost syntes først forslaget da det kom på bordet var en grei løsning, noe han angrer på den dag i dag, i den grad han forsto innholdet og betydningen av avtalen. Nå truer han med å si opp hele avtalen.

Forslaget om at Nord-Irland skulle forbli innenfor EUs indre marked (EØS-avtalen) og EUs tollunion ble først brysk avvist av daværende statsminister Theresa May. Det betød at UK måtte kontrollere all eksport til Nord-Irland noe som ville dele det forenede kongeriket i to. Hun tapte statsministerposten delvis på grunn av det og ble ivrig utmanøvrert av Boris Johnson som ble partileder og statsminister. EUs siste tilbud om endringer.

Han stemte for øvrig mot Mays avtale og gikk ut av regjeringen fordi det var smart for ham selv. Det irske unionspartiet DUP var sterkt medvirkende til at det ble nei.

Med Johnson som statsminister dukket det samme forslaget opp igjen og da ble det ja både i Under- og Overhuset.

Men ikke mange dager senere begynte det styrende partiet i Nord-Irland, DUP og protestere da de forsto hva det ville innebære, bl.a. at man ikke kunne importere ferskt kjøttpålegg og pølser fra England eller Skottland. Pølsekrigen var et faktum.

 

Nå har EU strukket seg langt, for langt etter noen EU-lands mening, i å imøtekomme britene. Men det var ikke nok. En pølse i slaktetiden er ikke tilstrekkelig og man truer derfor å si opp hele Nord Irland protokollen via artikkel 16. Les mer om Nord-Irland.

Dersom det skjer fjerner man  et avgjørende g bidrag til å sikre freden mellom Nord-Irland og Irland fordi grensene ble fjernet  da Langfredagsavtalen kom på plass.

Alternativet til en grense i Irskesjøen er en landbasert grense og det er det ingen som vil ha etter at den har vært usynlig i 22 år.

 

-Vi skrev hele originalavtalen på engelsk for at britene selv skulle forstå hva som sto der, sa EU-kommisjonspresidenten Ursula von der Leyen for en tid siden. Fransk  igjen blitt et viktig språk i EU.

Men det var ikke nok. Det er mulig at de skjønner hva som står der og hvilken tabbe de begikk. Men nå vil de fjerne hele avtalen, noe EU vanskelig kan akseptere.

Der stå saken og i mellomtiden mangler briter flest bensin, øl, kalkun og grønnsaker delvis takket være at de ikke lenger er med i EUs indre marked med fri flyt av varer, tjenester og personer og heller ikke med i EUs tollunion slik de var inntil for kort siden.

Men en viktig del av slagordet om "å ta tilbake kontroll" omhandlet nettopp ikke å være underlagt en utenlandsk domstol i dette tilfellet EU-domstolen i Luxembourg. Men Storbritannia har i lengere tid også hatt problemer med å følge avgjørelser i den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, EMD, som blant annet mener at britiske fanger har rett til å avgi stemme ved valg.

På en måte kan man si at landet lider av en form for allergi mot domstoler utenfor landets egne grenser eller kontroll. Det samme er gjeldende for USA som bl.a. ikke aksepterer den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag.