Noirge er enige om fisk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Norge/UK  er enige om fiskekvoter

Norge er blitt enige om en ny rammeavtale med Storbritannia om fisk og fiskekvoter fra 1. januar da landet er helt ute av EU. Avtalen framholdes på britisk side som en modell for en avtale om fisk med EU. Men det vil nok bli vanskelig siden EUs ønsker å beholde sine rettigheter slik de er i dag, mens Storbritannia vil ha full kontroll med sine fiskeressurser.

Den norske avtalen er imidlertid basert på årlige forhandlinger med fordeling av kvoter på ulike fiskesorter og soner for fiske.

Avtalen trer i kraft fra 2021. Den skal gi partene rett til hverandres fiskerisoner og bytte av kvoter.

– Jeg er veldig fornøyd. Dette er det første nødvendige steg for et videre samarbeid, nå som Storbritannia blir selvstendig kyststat ute av EU, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) til Aftenposten/E24.

Ifølge Ingebrigtsen er avtalen bygd på de samme spillereglene som før Storbritannia trer ut av EU.

– Det er veldig viktig å ha avtalen på plass. Da blir det enklere å håndtere de årlige forhandlingene om kvoter og soner, sier han.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en avtale som legger til rette for et bredt fiskerisamarbeid med et viktig land for Norge. Avtalen ivaretar våre forpliktelser etter havretten til å samarbeide med andre kyststater om delte fiskebestander i tråd med moderne prinsipper om bærekraftig forvaltning, økosystembasert tilnærming og føre-var-prinsippet. Vi skal også videreføre det gode samarbeidet vi har med EU om fiske i Nordsjøen. Vi ser frem til å få på plass en trilateral avtale mellom Norge, Storbritannia og EU om forvaltningen av felles bestander i Nordsjøen når brexit blir en realitet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Britene har i nesten 40 år vært en del av EUs felles fiskeripolitikk. Når overgangsperioden etter brexit utløper 31. desember 2020, vil Storbritannia opptre som en selvstendig kyststat.

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag er fornøyd.