Nei til alterntiv EØS-avtale

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nei til alternativ EØS-avtale.

Regjeringen skal ikke utrede alternativer til EØS-avtalen, slår utenriksminister Anniken Huitfeldt fast i et svar i Stortinget til Guri Melby fra partiet Venstre. Men den vil utrede erfaringene med EØS-avtalen ti år etter den forrige utredningen. Huitfeldt antyder at man skal se på erfaringene som "andre nærstående land" har i forhold til EU hvorav Sveits og Storbritannia nevnes konkret, men kun som eksempler. Hva som har skjedd i "svært nærstående land" som Sverige og Danmark, er ikke et tema for rapporten som skal være forsknings- og kunnskapsbasert, med andre ord ikke basert på noe "allmenn synsing".

Her er det skriftlige spørsmålet og det skriftlige svaret i sin helhet avgitt i Stortinget.

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren:
I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil «Gjennomføre en utredning for å vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste 10 år. I den forbindelse skal det blant annet utredes erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU».

Vil utredningen også se på fullt medlemskap i EU som et alternativ til EØS og erfaringer med dette fra naboland som Sverige, Danmark og Finland inkluderes i utredningen, eller vil det kunne gjelder erfaringer fra land som ikke er EU-medlemmer, som Sveits og Storbritannia?

Utenriksministerens svar:
Hurdalsplattformen gjør det klart at EØS-avtalen ligger fast. Det står ikke at regjeringen skal utrede alternativer til denne. Regjeringen ønsker imidlertid en utredning om erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste ti årene.

EØS-utredningen fra 2012 (NOU 2012:2 - Utenfor og innenfor) var forskningsbasert og ga oss mye innsikt om EØS-samarbeidet og om EØS-avtalens betydning for Norge. Mye har skjedd de siste ti årene. Det har vært en utvikling i EU og i EØS, og også i Norge.

En oppfølging av utredningen fra 2012 vil være bra for norsk samfunnsdebatt. Den vil sette lys på hvilke utfordringer, men også hvilke muligheter vi har i samarbeidet med EU i dag. Det vil dessuten være nyttig å se hvilke erfaringer andre nærstående land har gjort seg når det gjelder sitt forhold til EU. Storbritannia og Sveits kan være eksempler, uten at jeg skal forskuttere oppdragets ramme nå.  

I likhet med utredningen fra 2012, bør en ny utredning også være forsknings- og kunnskapsbasert. Detaljer i et nytt utvalgs mandat, arbeidsform og sammensetning vil regjeringen komme tilbake til.