Nei takk til trygde-ID

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
EU har et helsekort. Men fagbevegelsen ønsker ikke et "trygde-ID".

Nei takk til trygde-ID

Europeisk fagbevegelse (DEFS) ber EU-kommisjonen om å trekke sitt forslag til et felles EU trygdekort. Dette foreslo kommisjonen i 2017 og skulle være et bevis på at man hadde betalt trygdeavgifter i hjemlandet dersom man jobber i et annet land. Hensikten var å begrense sosial dumping siden det er en konkurransefordel for utenlandske bedrifter dersom de slipper unna trygdeavgifter.

 DEFS er tvilende til at det vil bli et effektiv instrument, men i stedet kan det gi  inntrykk av at ting er i orden når det ikke er det. De mener derimot at det er trygdemyndighetene i det landet hvor arbeidet utføres som må ha ansvaret for at ting er i orden.

Kortet skal utstedes i hjemlandet og de skal også kontrollere at ting er i oren i det landet hvor arbeidet utføres. Vertslandet vil dermed miste kontrollmuligheten. Kortet skal også kunne utstedes til "selvstendige" eller falske egenansatte som dermed kan unndra seg krav som stilles i tariffavtaler. Det vil også kunne svekke den nylig opprettede europeiske arbeidskraftmyndigheten, ELA.

Begrunnelsen bak forslaget er første rekke å gjøre det lettere for bedrifter å tilby tjenester i et annet land, ikke å sikre arbeidstakerne. Forslaget har møtt en kald skulder ikke bare i fagbevegelsen, men også hos arbeidsgivere og nasjonale myndigheter. Ikke minst har ulike komiteer i Europaparlamentet vendt tommelen ned.

Derfor mener DEFS at EU-kommisjonen ikke bør inkludere det i sitt neste arbeidsprogram for 2021.