Nederland: Økte lønninger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Mer lønn til nederlandske arbeidere

Nederland: Jobbe 80%, lønn 90% og pensjon100%!

Verkstedindustrien i Nederland har etter lange forhandlinger og flere varselstreiker inngått en ny avtale med 28 måneders lengde fram til 1. oktober 2021. Den er nå sendt til uravstemning.

Total lønnsvekst i denne perioden fra 1. juni 2019 er 8 prosent. Disse fordeler seg med 3,5 prosent nå i desember, 3,5 prosent neste år i juli og avslutningsvis 0,93 prosent 1. mars 2021.

I tillegg får alle et engangstillegg på 3060 kroner eller 306 €uro i februar 2021. Ungdomslønningene behandles noe forskjellig, men økes også.

Et annet krav som er innfridd er at 5000 medlemmer skal få fast ansettelse som i dag har fleksibel kontrakt som er mye utbredt i Nederland.

Et nytt element er det som kalles "generasjons avtale 2" som er en rett for ansatte over 60 år å arbeide 80 prosent arbeidstid, men bli betalt for 90 prosent og beholde pensjonsopptjening som om det er 100 prosent av opprinnelig lønn.

I den forrige avtalen var dette avhengig av enighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om å slutte seg til generasjonsavtalen. Kravet for å inngå i en "generasjonsavtale" er ett års ansettelse og ikke mer enn 296 timer med ferie i året.

Regelen for å få ekstra fridager er hevet fra 53 år til 54 år.

Arbeidsgiverne skal også betale 3,65  prosent av lønn til et førtidspensjonsfond.

Man er enige om at  det skal gis en skattelette som kompensasjon for medlemskontingent. Hvordan det skal gjøres framgår ikke av de informasjoner som FNV-Metall-forbundet har oppgitt.