Nederland i NAV-skandale

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nederland i NAV-skandale

Den borgerlige firepartiregjeringen i Nederland ble sist uke tvunget til å gå av i en sak om har urovekkende mange likhetstrekk med den norske "NAV-skandalen". Men 17. mars er for lenge siden bestemt som valgdag og den nå avgåtte statsminister Mark Rutte stiller opp som leder av sitt Folkeparti for frihet og demokrati og blir mest sannsynlig statsminister for fjerde gang.

Avgangen skyldes at nidtidige skattemyndigheter har feiltolket regelverket for utgifter til barnepass. Disse er blitt krevd tilbakebetalt av domstolene og mange har måttet forlate hus og hjem, noen har sett sitt ekteskap gå i oppløsning. 20000 familier er "tatt" i fusk.

Det er en knusende rapport kalt "Utilsiktet urettferdighet" som avslører sakensom kan sammenlignes med den norske rapporten "I blindsonen" som også la skyld på alt og alle for feiltolkningen av regelverket.

Hvordan kunne det skje? For Norges del var det uklarhet og uvitenhet knyttet til EUs regelverk for trygdeytelser som man ikke tok hensyn til, men mente at Folketrygdloven hadde forrang.

I Nederland kan man ikke skylde på det siden det var landets eget regelverk som ble feiltolket. Men det er tydelig at Skattemyndigheten ikke hadde samme syn på utbetaling og stønad til barn, enn hva den utbetalende trygdemyndighet hadde. Mer.

Men saken har også andre likhetstrekk. I Norge var det folk som dro til utlandet uten å spørre om lov og tok med seg ytelser som ble gransket og tiltalt. I Nederland var det særlig familier med ulike nasjonalitet som fikk sine selvangivelser og fradrag  gjennomgått. Dermed mener mange at det har et preg av rasisme innblandet i hvem som ble gransket og ikke.

Begge land har protestantismen som hovedreligion. Nederland har en enda strengere fortolkning av Luther enn Norge. Den kalles kalvinisme.

Felles for begge land at regler skal følges til punkt og prikke og at avvik skal straffes, gjerne hardt. Mer.

Nå venter skadeserstatning for tort og svie på 300000 kroner til berørte familier. Men det kan neppe redde solgte hus eller oppløste ekteskap