Nav saken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Anniken Haugli, arbeidsminister
Foto: Øyvinn Myge/ASD Arbeidsminister Anniken Haugli har fått en EØS-bombe på sitt bord

NAV-bomben: LO-advokat hadde rett

I kjølvannet av de mange NAV-saker som er gjort på feilaktig grunnlag og forårsaket fengselsstraff og erstatningskrav, har flere kritiske røster dukket opp i ettertid og advart mot NAVs regelforståelse.

LO-advokat Imran Haider  har skrevet om dette  i 2018 i sin reviderte lærebok om trygderett og som  brukes i undervisningen på universiteter og skoler hvor man skal lære nettopp om trygderetten. Han mener at reglene er ukompliserte. Men regelverket er fra 2012 og har bindende virkning i Norge gjennom EØS-avtalen.

NAV har feiltolket EØS-regelverket (EU-forordning 883) som skal samordne de krav en EØS/EU borger har for å motta kontantytelser. EUs rett til fri bevegelighet omfatter dermed også rettigheter i et land og som er "eksporterbare " til et annet land.

Det er et syn som "politisk" sett ikke har vært særlig ønsket og som Norge blant i spørsmålet om barnetrygd har ivret for at den skal være "kjøpekraftbasert" i forhold til det landet hvor barna bor. Men frykten for at polakker og andre på midlertidig opphold i Norge skal på "urimelig" fordeler, er også anvendt overfor personer med fast opphold i Norge, både av norsk eller annen opprinnelse.

Saken brukes nå både mot EØS-avtalen som dermed "overstyrer" norsk rettsoppfatning, men også

 til fordel for fullt EU-medlemskap hvor man antar at da hadde man gjennom å delta i selve beslutningsprosessen bedre forstått reglene og kunne ha opponert mot dem dersom man var uenig.

Les intervju med Haider