Når nullene ikke kan bli mange nok.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Det regner nå penger ned i EU for å holde hjulene i gang. Det neste kan bli helikopterpenger og grunnlønn til alle?

Når nullene ikke kan bli mange nok

EuroLOggen: Verdensøkonomien er rammet av koronaviruset og er snart i respirator. Krisepakke på krisepakke ruller ut fra de europeiske statskasser, toppet med obligasjonsoppkjøp av den europeiske sentralbanken samt rentesenkninger der man kan, for at smitten skal bli kortvarig.

Det mangler ikke på tiltak som skal redde europeiske økonomi i disse dager og hvor nullene bak tiltakene  snart ikke kan regnes på to hender.

350 millioner korner i Norge, hittil. 1500 milliarder norske kroner i Tyskland og det kommer mer, mye mer til flyselskaper, bilfabrikker og mange andre foretak. Men i en rekke land er det bedriftene som reddes, mens mange av de ansatte blir satt på bar bakke, særlig alle de som omtales som platformarbeider uten en bestemt arbeidsgiver.

Den europeiske sentralbanken i Frankfurt fikk en ny leder i fjor høst, den franske Christine Lagarde. Da hun satt som sjef for det internasjonale pengefondet IMF kritiserte hun sin forgjenger Mario Draghi i ECB for ikke å gjøre nok. I sin første tid satt hun selv stille i båten før koronaviruset truet med full økonomisk nedsmelting i €urosone-området.

Men nå er hun på ballen og brukte først obligasjonsvåpenet, deretter grep hun til rentevåpenet, men var klar på at det ikke var særlig effektivt lenger så lav som renten er. Det måtte "fiskale" tiltak til dvs. offentlige budsjetter måtte åpnes fra EUs klamme budsjettregler og man måtte stimulere eller rettere sagt redde privat etterspørsel. Denne uken sa EUs finansministere "gå" og opphevet dermed kravene til ikke å ha større budsjettunderskudd enn tre prosent av BNP og ikke mer enn 60 prosent av BNP som offentlig gjeld. Dermed gjentar man Draghis berømte ord fra finanskrisens tid i 2007/08: Gjør hva som er nødvendig, uansett. (Whatever it takes)

Norges  Bank har fulgt opp med en rekordnedsetting av renten på 1,25 prosentpoeng i løpet av en snau uke, den største i nyere historie. Det samme skjer i Storbritannia og USA. Markedene er truffet av panikk og den "forhatte" staten må hjelpe kapitalen til å overleve med respiratorhjelp.

Europeiske fagbevegelse  står sammen med arbeidsgiverne i kravet på ekstraordinære økonomiske tiltak. I tillegg advarer fagbevegelsen mot misbruk av situasjonen ved at arbeidsgivere gjennomfører ubegrunnede oppsigelser og unødvendige innskrenkninger .

Viktigst av alt er å sikre inntekt til de som må i karantene eller føler seg syke for at de ikke skal spre ytterligere smitte.

Situasjonen ble drøftet på et styremøte i DEFS den europeiske faglige samorganisasjonen som ber om disse og en rekke andre tiltak  ikke minst beskyttelse for demsom må utføre nødvendig arbeid særlig i helse- og omsorgssektoren samt transportsektoren.(kas)