Når jeg ser et rødt flagg smelde.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Adobe Stock Når jeg ser et rødt flagg smelde, er dansk arbeiderbevegelses mest populære sang.

Når jeg ser et rødt flagg smelde.

I dag fredag 15. oktober fyller den danske arbeiderbevegelsen 150 år, den eldste i de nordiske landene og en inspirator for de andre. I går fikk Norge igjen en sosialdemokratisk statsminister som er situasjonen i de tre av de andre nordiske landene. Den 15. oktober 1871 er selve fødselsdagen for arbeiderbevegelsen i Danmark.

Her ble »Den internationale Arbejderforening for Danmark« grunnlagt. Målsetningen for bevegelsen var å forbedre vilkårene for den nye klasse av lønnsarbeidere, som oppsto sammen med industrialiseringen, heter det i stiftelsespapirene.

-Vilkårene er barske på de nye arbejdspladser i industrien, der buldrer frem i København og de større provinsbyer, heter det i den første protokoll.

"Barske vilkår" betød bl.a. at arbeidstiden for en industriarbeider var fra kl. 06.00 til kl. 19.00, for mange enda lenger. Fri hadde man kun om søndagen og det var mest kirkens fortjeneste. Det tilsvarer til en arbeidsuke på 78 timer!

I dag markeres dagen en rekke steder i Danmark, ikke minst i København som den gang var en by preget av en framvoksende industri som den "nye næring" og som skapte en helt ny klasse, arbeiderklassen og senere fagbevegelsen.

Dansk fagbevegelse består i dag kun av to sentralorganisasjon etter at dansk LO for to år siden stiftet FH da de gikk sammen med flere forbund i første rekke i offentlig sektor som var tilsluttet FTF, Funktionærenes og Tjenestemændenes Fællesråd.. FH står for  Fagbevægelsens Hovedorganisation.

 Tillegg finnes AC , Academikernes Centralorganisation, hvor akademikerne holder hus.

I den grad man kan snakke om en nordisk arbeidslivsmodell så sto vuggen i Danmark. Allerede i 1899 den 5. september   ble man enige med arbeidsgiverne om en Hovedavtale som sikret de ansatte forhandlingsrett og arbeidsgiverne styringsrett. Det skjedde etter en sammenhengende fire måneder lang streik og  med lockout som omfattet 40000 medlemmer.

Norge oppnådde det samme først i 1935 og Sverige i 1938 kalt Saltsjöbadsavtalen. Man kan selvsagt ikke si at disse landene har klart koronapandemien eller andre kriser bedre enn andre bare takket være trepartssamarbeidet- Sannheten er at det har bidratt i stor grad, ikke minst fordi det fortsatt finnes tillit i de skandinaviske samfunnene.

Men i dag er det altså Danmark, olé,olé og ikke minst LO, LO og nå FH.

Her kan du følge den historiske utviklingen i tekst og bilder.

Og er ikke det nok så fortsetter det her.

En fantastisk historie om en fantastisk bevegelse.

Teksten til: Når jeg ser et rødt flagg smelde.