Nå skal de stiore skattes

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Facebook tjener på annonser, men skatter ikke. Det er ikke de store dikterne som skal beskattes, men selskapene.

OECD: De store skal beskattes

Etter måneder med "hemmelige" forhandlinger har de rike landene i klubben OECD (Organisasjonen for økonomi og samarbeid i Paris) kommet fram til et skatteforslag som skal ta de store internettselskapene også kalt Big Tech.

Det er typen Google, Amazon. Apple, Netflix og Facebook også kalt skatteflyktninger og som på tross av store omsetningstall nærmest er ubeskattet.

Skatteforslaget er basert på omsetning i det landet de opererer og ikke fiktive interne konsertoverføringer som ender opp i lavskatteland som f. eks Irland og Nederland.

De som tjener på systemet, dersom det blir noe av, er store land med stor omsetning som USA, Tyskland, Kina, og Frankrike, men også utviklingsland.

Det nye systemet skal erstatte det gamle som ble klekket ut i 1920 lenge før internett og globaliseringen som nå sitt lys i nåværende form.

Man håper å bli enige om en generell ordning i januar 2010, men så gjenstår det sikkert nøysomme og lange tilpasninger i lovverket i hvert enkelt land. Men det bryter med det tabuet som har preget debatten om at man kun kan skatte av de fysiske etableringene.

Reglene vil også kunne brukes overfor luksusvaremerker som har stor omsetning i rike land, men produserer varene i utviklingsland.

Det nye systemet kan kanskje også motvirke skattekonkurransen land i mellom hvor man har sett stadige kutt i et land som følges opp av nabolandet og så videre, og så videre….

Fagbevegelsen er så måtelig fornøyd og synes prosjektet ikke er amisibiøst nok. TUAC, Trade Union Adfvisory Committee, er den faglig rådgivende komiteen i OECD hvor LO blant annet deltar. Full tekst finnes her på engelsk.

Se omtale på regjeringens hjemmesider.

Her mer omtale på norsk av regnskapsanalyse