Minstelønnsdiretkiv i sluttfasen?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Nå er EU-direktivet om minstelønn til sluttbehandling i Europaparlamentet.

EUs minstelønnsdirektiv avgjøres snart

Det tikker ubønnhørlig ned mot et nytt EU-direktiv som skal regulere minstelønn i alle EU-land. Et svensk forsøk, med dansk støtte, ser ikke ut til kunne sikre nasjonale unntak fra hele direktivet. Den europeiske fagbevegelsen DEFS var også passiv i å støtte et slikt unntak på styremøtet denne uka, selv om de sier at direktivet må hensyn til alle de land som regulerer minstelønn gjennom tariffavtaler.

I disse dager er det Europaparlamentet som er stridsplassen hvor det skal avgis rapport i slutten av oktober fra de to saksordførerne, Agnes Jongerius som er tidligere leder av hollandsk FNV (LO) mens tyskeren Dennis Ratke representerer den kristenkonservative gruppen.

Det er det heller ikke stor forståelse å hente for et direkte unntak. Argumentet mot er at dersom Sverige får et, så kommer Polen og andre EU-land hvor man virkelig vil kunne ha glede av et direktiv som sikrer alle et visst minimum og ber om det samme.

Johan Danielsson, som er talsmann for den svenske sosialdemokratiske gruppen i Europaparlamentet, øyner likevel et slags håp, dersom man får til at direktiv ikke kan påberopes ev enkeltpersoner. Dermed må man som i Sverige være omfattet av en tariffavtale hvor det finnes en minstelønn.

Les mer.

Men også i Europaparlamentet har man trøtnet på det "nordiske gnålet" hvor all ting er perfekt og dermed ikke må utsettes for EU-direktiver. Det virker som man taler for døve ører og mens begge sier de bygger broer mener den ene at det ikke skjer.

25.-26. avgir komiteen sin innstilling og så blir det votering senere i plenum senere på høsten.