Minstelønn: Sverige og Danmark skiller lag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sverige og Danmark skiller lag om lønn.

Helt siden EUs forslag til en minstelønn kom på bordet har den svenske og danske regjeringen slåss sammen mot forslaget. Men nå skiller de lag.

Da EUs arbeidsministere møttes denne uka hadde den svenske regjeringen, med stille samtykke fra de svenske faglige organisasjoner, sagt at de kan støtte det forslaget som ligger på bordet etter at Europaparlamentet har sagt sitt. Danmark derimot stemte imot og det mer enn antydes at de vil sende hele direktivforslaget til EU-domstolen å hevde at det strider mot EU-traktaten.

Svensk LO sier at de ikke motsetter seg at regjeringen støtter forslaget, men vil ikke ha noe direktiv. Les mer.

Nå går EU inn i en prosess med forhandlinger som kalles trilog. Det betyr at de tre institusjonene, Europaparlamentet, Rådet (ministerne) og EU-kommisjonen skal bli enige om en endelig tekst. Sverige ser muligheter i den prosessen til å fremme sine synspunkter som de mener til en viss grad nå er imøtekommet. Det betyr at direktivet ikke skal få noen praktisk betydning i svensk arbeidsliv.

 

Danmark derimot avviser det hele på mer prinsipielt grunnlag og den danske FHO-nestlederen (LO) Benet Sorgenfrey sier at forslaget vil ikke føre til at en eneste arbeidstaker i hele Europa vil kunne nyte godt av det i form av høyere lønn. Les mer og her.