Mette Nord ny president i EPSU

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Nå skal Mette Nord lede arbeidet mer rettferdighet i Europa, med 8 millioner medlemmer i ryggen. (t.v EPSUs generalsekretær Jan Willem Goudriaan) (Foto: Kjell-Erik Kallset)

Mette Nord ny president i EPSU

I forrige uke holdt EPSU, den europeiske faglige sammenslutningen for ansatte innen offentlige tjenester, kongress i Dublin. I tillegg til å meisle ut politikk for de neste årene valgte de Fagforbundets leder Mette Nord til ny president, hun tar steget opp fra Visepresident. Vervet skal Nord skjøtte ved siden av ledervervet i Fagforbundet, og den daglige driften er det generalsekretæren og administrasjonen i Brussel som tar seg av. Dette er første gang EPSU velger en president utenfor EU.

Kongressen samlet ledere for 270 fagforbund i 49 europeiske land, representerende over 8 millioner arbeidere. Fra LOs forbund deltok både Fagforbundet og NTL, samt andre forbund som blant annet Delta og Norsk Sykepleierforbund.

Kampen mot økende forskjeller er en hovedsak for EPSU. «Fighting for a future for all» var slagordet på EPSU-kongressen, som blant annet drøftet hvordan fagbevegelsen skal jobbe mot privatisering, for en rettferdig skattlegging og for å løse klima- og flyktningkrisen.

Kongressen vedtok også en uttalelse, utarbeidet av Fagforbundet og tyrkisk fagbevegelse, som fordømmer Israels okkupasjon av palestinske områder og støtter palestinernes kamp for demokrati og suverenitet. Kongressen gikk blant annet inn for at EU skal avvikle handels- og assosieringsavtalen de har med Israel.

I forbindelse med valget uttaler Mette Nord til Fri fagbevegelse:

– Kampen mot privatisering blir en av de viktigste kampene, samt å få til en rettferdig fordeling. Den ubalansen man ser i fordelingen av makt og ressurser i dag fører til stor uro og ustabilitet i samfunnet, så det er kanskje noe av det viktigste vi gjør.

Kvinners rettigheter er også noe Nord vil legge tyngde bak. – Vi ser at kvinners rettigheter er trua både av høyreekstreme og religiøse krefter, konstaterer hun. Nord mener det er mye å lære av europeisk samarbeid, og utdyper:

– EPSU får en veldig viktig jobb og rolle inn mot EU for å sette faglige og sosiale rettigheter på dagsorden.  Vi snakker mye om de samme tingene, og så ser vi at i noen land lykkes de med noe, og i andre land lykkes de med andre ting. Å lære av hvordan de har jobbet med prosesser er noe vi kan bruke for å få til gode resultater, avslutter hun.

Les mer her

 

 

 

Kontakt