Månedens EØS-saker

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fredag 23.mars tok EFTA-landene over flere nye EU/EØS-rettsakter

Månedens EØS-rettsakter

Her dagens EØS-saker som snart blir norske regler. Vi bringer her oversikten over de saker som EØS-komiteen behandlet den 20.mars. Dette er en rekke direktiver som i Norge havner i forskrifter og dermed ikke gjenstand for politisk behandling i Stortinget siden de ikke fordrer noen lovendring. Alle sakene er omtalt i et eget EØS-notat på norsk. God lesning.