LO og TUC enige om brexit

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Storbritannia har stått utenfor EUs valutaunion. Nå skal de også ut av EU.

LO og TUC enige om brexit

Norske LO har blitt enige med sin britiske søsterorganisasjon TUC, Trades Union Congres, om en del krav til hvordan forholdet mellom Norge og Storbritannia bør se ut fra neste år da Storbritannia ikke lenger er med i EU og dermed også går ut av EØS-avtalen.

LO og TUC har det siste året styrket dialogen og samarbeidet. Som et ledd i dette arbeidet er det utarbeidet en fellesuttalelse om de pågående handelsavtaleforhandlingene mellom Norge og Storbritannia som nå er godkjent av LO.

 

Internasjonal avdeling har tatt initiativ til å bygge sterkere dialog og samarbeid med et utvalg av relevante og strategisk viktige fagorganisasjoner i Europa. Britiske TUC er en av disse. TUC er med over 5 millioner medlemmer den nest største fagorganisasjonen i DEFS, Den europeiske faglige samorganisasjonen hvor begge er medlemmer. Det er viktig for LO å bygge gode relasjoner og øke kunnskapen om andre fagorganisasjoner samtidig med at de øker kunnskapen om norsk fagbevegelse og norsk arbeidsliv. Dette er spesielt viktig innad i DEFS og for arbeidet i forhold til EU/EØS-spørsmål.

 

Det er holdt to møter mellom organisasjonene. Sentralt i møtene har naturlig nok både brexit og handelsavtaleforhandlingene mellom Norge og Storbritannia vært. Det har vært et ønske fra både LO og TUC å kunne gjøre noe felles på disse to temaene. Det er nå utarbeidet en fellesuttalelse som ivaretar begge punkter.

 

Inkluderingen av brexit er i denne sammenheng et ønske fra TUC som ønsker mest mulig søkelys på temaet og ikke minst drahjelp i arbeidet med å påvirke egne myndigheter. Det samme kan sies om en del av de punktene som er inkludert i selve uttalelsen knytte til forhandlingene mellom Norge og Storbritannia hvor det bl.a. heter:

 

Hovedpoenget er å sikre gode arbeidsplasser I en ny avtale.

 

Forhandlingene  må sikre en ny vekst etter korona-pandemien basert på anstendig arbeid, rettferdige lønninger og velferd. I den sammenheng er det viktig for alle arbeidstakere å sikre en avtale med EU som fastslår høye arbeidslivsstandarder. Uten dette vil man kunne få en åpning for vesentlig lavere standarder i Storbritannia som kan føre til  et nedadgående press andre steder siden økonomiene henger sammen.

 Det er avgjørende for Storbritannia å forhandle fram en god avtale med EU som sikrer rettigheter, jobber og offentlige tjenester og fred I Nord Irland. For å sikre jobber er det viktig at Storbritannia beholder en størst mulig grad av tollfri handel med EU. Det er en minimumskrav at britiske arbeidstakerrettighetr holder tritt med EUs.

 

LO og TUC er enige om å sikre en god frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia og unngå en "ikke-avtale" som vil øke vanskelighetene for arbeidstakere i begge land.