LO ansatte er "inhabile"

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Violetta Kuhn/dpa / NTB scanpix Menneskerettsdomstolen må kanskje ta stilling til en norsk klage.

LO-ansatte er "inhabile" i arbeidsretten.

Deler av arbeidsgiversiden, representert av SMB forbundet for små og mellomstore bedrifter, har sett seg lei på at LO-organiserte meddommere i arbeidsrettssaker i Tingretten ofte ikke er enige med de juridiske dommerne og enten dømmer i favør av arbeidstakersiden eller tar dissens (sier seg uenig i dommen).

En arbeidsrettsjurist med navnet Nicolay Skarning har nå sendt hele problemstillingen til Europarådet i Strasbourg som har en egen sosial komite som kan vurdere klagesaker fra medlemslandene, i dette tilfellet Norge.

Han mener at ordningen åpner opp for partiskhet og er en feilaktig ordning ved at partene kan oppnevne meddommere ofte ansatt i det LO-forbundet som fører saken. Men det er ingen klager fra hans side på arbeidsgivernes representanter siden de som regel faller inn i folden sammen med de øvrige dommerne. Les mer.

Saken er reist før, men blitt avvist av LO-juridiske kontor som bemerker at selv om det er dissens betyr ikke det at det blir den endelige dommen.

Saken har vært reist som spørsmål i Stortinget av FrPs arbeidsrettslige talsperson, men svaret fra ministeren var negativt.