Likelønnsdagen 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjonsfoto: Maskot/NTB scanpix Demonstrasjon og plakat som sier girl power.

Likelønnsdagen 2022: Kvinner rammes hardest av levekostnadskrisen

Nesten halvparten av alenemødre vil ikke ha råd til å holde seg selv eller barna sine varme gjennom vinteren, kommer det frem i en ny undersøkelse.

Varme ord varmer lite

Ifølge undersøkelsen utført av Eurofund forventer 44 % av enslige mødre og 31 % av enslige kvinner å slite med å ha råd til å betale strømregningen i løpet av de tre neste månedene, sammenlignet med 26 % enslige menn.

Esther Lynch, visegeneralsekretær i ETUC (European Trade Union Confederation) er bekymret.

- Mange kvinner slet allerede med å ha råd til grunnleggende behov på grunn av lønnsforskjeller, og nå har levekostnadskrisen drevet dem inn i alvorlig fattigdom. Vi snakker om at nesten halvparten av alenemødre ikke vil ha råd til å holde seg selv eller barna varme i vinter.

- Det vil komme mange varme ord på Likelønnsdagen, men det kvinner trenger er at politikere leverer varme hjem gjennom lønnsøkninger, krisepakker på drivstoff og energi.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Europa er fortsatt høy. I EU er den gjennomsnittlige forskjellen mellom kjønnene på 13 %, og i Latvia er forskjellen på hele 22,3 %.

Vil ha fortgang i likelønnsdirektivet

Ifølge utregninger presentert av EECS (European Economic and Social Comitee), jobber kvinner i EU-land i praksis gratis fra 15. november og ut året.

Likelønnsprinsippet har vært nedfelt i de europeiske traktatene siden 1957, likevel går fremgangen for sakte. Med dagens tempo vil det ta mer enn 80 år å tette lønnsgapet mellom kjønnene.

Presidenten for EECS arbeidstakergruppe, Oliver Röpke, uttalte i forkant av Likelønnsdagen at det nå haster å innføre likelønnsdirektivet.

- EU må vedta likelønnsdirektivet uten forsinkelser og sørge for at minstelønnsdirektivet iverksettes så raskt som mulig av medlemslandene. Vi vet at kollektive forhandlinger reduserer ulikheter.

Visepresident EU-kommisjonen, Věra Jourová, trekker også frem likelønnsdirektivet som et av de viktigste virkemidlene i kampen mot lønnsforskjeller mellom kjønnene.

- Åpenhet bidrar til å få slutt på skjevheten i lønn fra starten av, og gir arbeidstakere mulighet til å håndheve sin rett til lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Vi oppfordrer Europaparlamentet og Rådet til å vedta vårt foreslåtte direktiv uten forsinkelser. Vi er alle tjent med likelønn.

Hva er EUs likelønnsdirektiv?

Europakommisjonen foreslo i mars 2021 et direktiv om å styrke likelønnsprinsippet gjennom åpenhet om lønn, kalt likelønnsdirektivet. Direktivet vil innføre felles standarder for åpenhet om lønn og lønnsfastsettelse hvor arbeidstakere kan kreve likelønn. Videre fremmes lik praktisering av begreper for likelønn og det etableres håndhevelsesmekanismer for standardene.

Åpenhet om lønn gir arbeidstaker mulighet for å oppdage og bevise mulig forskjellsbehandling basert på kjønn. Kartlegging av lønn vil samtidig kunne synliggjøre eventuelle skjevheter i lønnssystemer og jobbklassifisering som kan bidra til å øke kunnskapen om årsaken til strukturelle lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Åpenhet om lønn vil kunne føre til positive endringer virksomhetenes likestillingspolitikk og kan fremme samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentanter.

Forslaget har fått noe kritikk fra nordisk hold. Som at det utfordrer hvordan lønn kommer frem i tariffavtaler. Noe spesielt deler av svensk fagbevegelse har vært opptatt av. Fra arbeidsgiversiden har det vært påpekt at direktivet kan medføre flere administrative byrder.