Lenge leve: The Union, Das Gewerkschaft, Le Syndicat!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Jean-Claude Juncker roste og takket fagbevegelsen for et godt samarbeide.

Lenge leve: The Union, Das Gewerkschaft, Le Syndicat!

Det kunne høres ut som et ekko av Martin Kolberg: fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen. Det var Jean- Claude Juncker, den avgående presidenten i Europakommisjonen, som takket for seg på kongressen til europeisk fagbevegelse i Wien på tirsdag.

Men som den språkmessige sterke mannen han er, var det på tre språk han uttalte sin respekt og nesten kjærlighet til fagbevegelsen. Han unnlot heller ikke denne gangen å nevne sin egen far, stålarbeideren, som var aktiv i den kristne fagbevegelsen i Luxembourg og at han selv hadde vært medlem i sine yngre år.

Juncker var kommet for å legge fram litt av det han hadde fått til i de nesten fem årene han har sittet ved roret i EU, et slags testamente. Han har faktisk en del vise til, mer enn hans forgjengere. Skal han rangeres så er han nesten på nivå med Jacques Delors mannen bak det indre marked og den sosiale dimensjon på 1990-tallet. Så gikk han av og den sosiale arbeidslivspolitikken stoppet nesten helt opp. Utvidelsen østover i 2004 og 2006 har gitt lite til de fagorganiserte i EU. Finanskrisen og €urokrisen gjorde alt mye verre og selv om det "nu går det så meget bedre" for å lene oss på tidligere statsminister Kåre Willoch, så har mange fått lide ved tap av jobb, inntekt og mindre i pensjon, særlig i Sør-Europa som har vært underlagt sparekniven til troikaen som er Europakommisjonen, den europeiske sentralbanken ESB og det internasjonale pengefondet IMF. Selv om en del økonomiske tall er tilbake på nesten 2007/8 nivå, er de sosiale tallene fortsatt svake. Ledigheten er høy, nye arbeidsplasser er ofte usikre.

Juncker mente at det går bedre, men han har i likhet med flere andre kommet til at inntektsforskjellene er blitt for store og må rettes opp. Det kan skje ved en minstelønn på 60 prosent av middellønn, styrke de kollektive forhandlinger og ved en sterkere beskatning av internasjonale internettselskaper som Google og Amazon, var noen av hans ideer.

Se hans tale på tre språk

I løpet av denne høsten har Europaparlamentet vedtatt et viktig direktiv som gjør det litt bedre for utsendte arbeidstaker, et direktiv med  flere krav til hva skriftlige avtaler skal inneholde og et direktiv som gir far egen rett til pappapermisjon og ikke minst et nytt organ som skal passe på at det ikke skjer sosial dumping. Det heter ELA, Europeisk arbeidskraftmyndighet. I tillegg har det blitt skapt 13 millioner nye arbeidsplasser (mange på deltid er redaksjonens kommentar) delvis på grunn av økte investeringer  i EU også kalt Juncker-planen.

Han avsluttet med å si at han ble trist av ikke lenger å kunne irritere seg over daglige telefoner fra DEFS president Rudy eller generalsekretær Luca selv om han gjerne skiftet fortau når han så de komme på samme side.

- Lenge leve den frie fagbevegelsen, var hans avskjed noen dager for det avgjøres hvem som blir hans etterfølger.

Han kunne ha levert mindre, men det blir aldri nok.

Kontakt