Laveste ledighet siden 2007

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ledigheten er på sitt laveste i EU.

EU: Lavesteledighet siden 2008

Den gode nyheten er at arbeidsledigheten er den laveste siden finanskrisen i 2007/08. For EU alle (28) er den 6,3 prosent mens i €urosonen (19 EU-land) er den 7,5 prosent.

 

Den dårlige nyheten er at den neppe vil gå særlig mye lavere, til tross for arbeidskraftmangel i en rekke bransjer.

Kapasiteten er  utnyttet og man ser nedgang i produksjonen i det viktigste landet Tyskland.

Den lave ledigheten har også ført til at lønningene beveger seg oppover igjen, en beroligelse til økonomer som i lengre tid har vært bekymret for den berømmelig "Phillips-kurven" sin. Den sier lav ledighet betyr økt lønnspress. En tid så det ut til at den var satt ut av funksjon, men nå er alt «normalt» igjen. Gudskjelov.

Men det er store sprik. Hellas har en ledighet på 17 prosent mens Tsjekkia har 2,2  prosent som er lavere enn Norges ca 3,1 prosent. Der øker også lønningene med sju prosent.

Ledigheten i Tyskland og Nederland er litt over tre prosent. Meldingene om en tysk lavkonjunktur er sprikende og ikke entydige, men de mest negative har ikke fått rett ennå.

Usikkerheten nå knytter seg til hva brexit betyr for EU og hva Corona-viruset betyr for verdensøkonomien.