Labour kryper inn på

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Annie-spratt: Johnson er i fritt fall, Labour drar inn på

Labour i siget, Johnson sklir

Labour i Storbritannia er på veg tilbake til en bedre form. Mye tilskrives skifte av leder. Den anonyme, men saklige advokaten Keir Starmer har erstattet den mer frittalende, utradisjonelle og venstreorienterte Jeremy Corbyn. På en meningsmåling oppnår han over 40 prosent samtykke i at han er både "kompetent" og "likanes". Boris Johnsons popularitet har falt 11 prosent i løper av kort tid.

De to partienes oppslutning nærmer seg hverandre, Labour nedenfra og de konservative ovenfra.

Johnsons nedtur fra toppen tilskrives mye rotet og behandlingen av koronasituasjonen. Først skulle man ikke gjøre noe, men satse på flokkimmunitet. Så ble Johnson selv rammet av viruset og da måtte landet stenges ned, noe det fortsatt er i stor grad, ikke minst puber. Les mer.

Så kom det et innreiseforbud eller alternativt 14 dager i karantene for alle som kom til landet, til stor fortvilelse for næringslivet i alminnelighet og reiselivsnæringen i særdeleshet.

Mye av tiltakene som regjeringen har iverksatt er "funnet på" av hans nærmeste og i økende grad upopulære rådgiver Dominic Cummings. Men det er sjefen som må betale prisen, mens Cummings selv synes å ha blitt fredet i sin framskutte rolle.

Nå ser man en skliende og nedadgående tendens i oppslutningen om de konservative og en tilsvarende økning for Labour. Sterkt medvirkende er at man nå merker den økonomiske effekten av korona. I tillegg er det usikkerhet om hva slags eller om man får en avtale med EU om frihandel.

Mer om situasjonen.