Koronapass og vaksine viktig for fagbevegelsen.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Vaksineplikt og korona-pass rykker nærmere.

Koronapass og vaksine viktig for fagbevegelsen.

Covid-pass og obligatorisk vaksine vil bli et tema som europeisk fagbevegelse vil måtte ta en stilling til i tiden som kommer, enten man vil eller ikke. Det mener nyvalgte visegeneralsekretæren i DEFS, den europeiske faglige samorganisasjonen, Claes-Mikael Ståhl. Han er svensk og representerer på en måte de nordiske fagorganisasjonene i ledelsen av DEFS. Han innledet nylig på et seminar for fagforeningsjurister hvor tema i hovedsak var korona og konsekvenser for arbeidslivet. Det er her fagbevegelsen kommer inn.

Fram til nå har vaksinering vært en frivillig sak, som den er i Norge (fortsatt). Norge har heller ikke valgt å ta i bruk helsepass eller korona/Covid-pass som viser at du enten er vaksinert eller har hatt sykdommen og dermed blitt immun, omtales i Tyskland som 2G.

Men situasjonen i en rekke europeiske land er annerledes. Østerrike har nylig vedtatt at de vil innføre obligatorisk vaksine fra 1. februar. Den nyvalgte regjeringen i Tyskland, hvor blant de Grønne inngår, har signalisert det samme på nyåret.

I flere land er det innført vaksineplikt i noen sektorer, i første rekke i Italia og i Frankrike hvor ansatte i helsesektoren møter et slik krav.  De som møter opp på jobb uten vaksine kan få en bot som utgjør  betydelig andel av en månedslønn.

I andre land krever man et pass og/eller en fersk test.

Deler av italiensk fagbevegelse har måttet ta stilling til dette og landet på at de støtter en mer obligatorisk vaksine framfor Covid-pass. Det siste oppfatter de som diskriminerende og i valget mellom to onder har de valgt vaksine. Men det har de til gjengjeld fått betale for. CGIL, som er den største landsorganisasjonen i Italia, opplevde at deres kontorer i Roma ble stormet ramponert av vaksinemotstandere.

For øvrig sprer Covid-pass bruken seg i flere og flere land. I Tyskland krevde man lenge 2 G som betød at du var vaksinert eller hadde hatt sykdommen. Nå er kravet 2G+ som kreves alle steder. Det betyr at du også må ha en fersk negativ PCR-test, ikke eldre enn 72 timer. Hjemmetester godtas ikke. Har man derimot fått den tredje dosen 3G eller "booster" så kommer du inn uten test alle steder. De eneste stedene du kan komme inn uten å vise pass eller test er på apoteker eller matbutikker. Men maskeplikten er obligatorisk over alt innendørs og hvor det er mye folk ute som f.eks julemarked.

I Norge er situasjonen den at hverken Covid-pass eller pliktvaksine er innført eller drøftet seriøst hverken av den nye eller den gamle regjeringen.

Ikke minst av den grunn har LO-advokatene utarbeidet en detaljert oversikt over hvor rettstilstanden ser ut på dette området. Et viktig moment er at på arbeidsplassene er dette et arbeidsmiljøspørsmål. Kan man utsette kollegaer for smitte og hvilke tiltak kan man iverksette?

Oppsummert er det lite en arbeidsgiver kan kreve med dagens lovgivning, hverken spørsmål om man er vaksinert eller å kreve vaksine. Men arbeidsgiver kan kreve bruk av munnbind der det anses som nødvendig.

Les mer her.