koronanyheter smitter også

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Piero Oliosi/Polaris/NTB scanpix

Falske nyheter smitter som korona.

Falske nyheter eller "fake news" vil antagelig i framtiden bli forbundet med president Donald Trump da han begynte å kalle alt han var uenig i for falske nyheter. Men det finnes også "sanne falske nyheter" som er bevist produsert for å skape forvirring eller politiske bevegelser. I dag regnes særlig Kina og Russland som aktive produsenter av falske nyheter. Men de er neppe alene.

I etterkant av presidentvalget i USA i 2016, og den påfølgende debatten knyttet til russisk påvirkning, har EU-kommisjonen tatt ytterligere grep for å være bedre informert og forberedt. EU-kommisjonen har opprettet en egen informasjonstjeneste (Strategic Communications and Information Analysis Division), plassert i utenrikstjenesten, EEAS, som har som oppgave å identifisere nyheter og aktivitet på internett som baserer seg på å spre falske nyheter, informasjon og konspirasjonsteorier og som potensielt er skadelig for EU og medlemslandene. Det er økt anerkjennelse av at slik informasjon kan ha konsekvenser for sikkerhet, helse og effektiv krisekommunikasjon. Slik informasjon kan komme fra personer, organisasjoner og stater. Personer og organisasjoner kan også være støttet av stater i sitt arbeid for å spre feilaktig informasjon, skriver Robert Hansen leder av LOs Brusselkontor.

Det pågår i dag koordinerte kampanjer  både i EUs medlemsland og i regioner som grenser til EU som sprer falsk informasjon/nyheter om EU og medlemslandene og ikke minst falsk helseinformasjon/råd. Falsk informasjon og nyheter er ikke noe nytt, men har fått bekymringsfulle tilleggsdimensjoner under Covid-19. Det er dokumentert at det arbeides aktivt gjennom en rekke offentlige og skjulte virkemidler (for eksempel stater som under dekke av falske aktører på sosiale medier kjøper annonseplasser) for å undergrave fakta om opprinnelsen til/skylden for pandemien. I mindre mediemarkeder skjer det en omfattende spredning av skadelig og feilaktig informasjon og nyheter. Dette skjer fordi det i slike små markeder er få insentiver for ansvarlige selskaper å iverksette tiltak for å stoppe aktiviteten.

Både russiske og kinesiske statsaktører og aktører støttet av statene er dokumenterte bidragsytere til spredning av feilaktig informasjon/nyheter og konspirasjonsteorier. Det er funnet enkeltsaker som er delt over 1.7 millioner ganger og lest over 117 millioner ganger på Facebook. Feilaktig informasjon fortsetter og spres selv om det er varslet til plattformene f.eks Facebook som benyttes. 

Pågående konspirasjonsteorier og falske nyheter

Det ble for kort tid siden publisert en rapport utarbeidet av EUs utenrikstjeneste om falske nyheter og konspirasjonsteorier i forbindelse med Covid-19. Det er verdt å merke seg at dette er de sakene som er oppdaget og dokumentert for perioden 2. til 22. april 2020.

EUs rapport peker på at det fra russiske myndigheter pågår en rekke ulike kampanjer på nett for å undergrave tilliten til EU som helhet og for å så mistillit til EUs håndtering av Covid-19. Kinesiske myndigheter arbeider aktivt for å endre bildet av at Kina har noen form for ansvar for Covid-19, samt bidra til å styrke inntrykket av at Kina har vært mer behjelpelig ovenfor EU i bekjempelsen av Covid-19. En av teoriene som spres er at utbruddet av Covid-19 i Wuhan er koblet til amerikansk militærpersonell.

Det er også flere land (USA, Australia, Tyskland og EU) som har sagt de vil granske hvordan Covid-19 oppsto og hvordan det har blitt spredd. Denne utviklingen har ført til at kinesiske myndigheter nå arbeider aktivt for å spre misinformasjon i forsøk på å etablere usikkerhet og alternative virkelighetsbeskrivelser. 

Det overordnede målet med mange av kampanjene er ovenfor EUs innbyggere, landene i EUs Østpartnerskap, Vest-Balkan og MENA-regionen å fremstille EU som ineffektiv, splittet og kynisk i krisehåndteringen av Covid-19.  

En av tre personer i land som Tyskland, Spania, Storbritannia og USA har sett mye falsk eller villedende informasjon om Covid-19 den siste uken. Konsekvensene er potensielt alvorlige:

En av tre i Storbritannia tror i dag at vodka kan brukes som desinfisering av hendene.
I en iransk provins har flere død etter å ha drukket industriellalkohol enn av Covid-19.
Konspirasjonsteorier om en kobling mellom Covid-19 og 5G-master har ført til omfattende hærverk mot slike master i Storbritannia, Nederland og Belgia.
Det er avholdt en rekke demonstrasjoner i Berlin mot det som kalles for «vaksinasjonsterrorisme». Demonstrantene hevder Covid-19 ikke er noe annet enn en vanlig influensa. Disse demonstrasjonene henger sammen med en større trend av konspirasjonsteorier rundt tvunget massevaksinasjoner og nano-chips implementasjoner som skal føre til sosial kontroll.  
I Italia har andelen som er positive til Kina økt fra 10 til 52 prosent, samtidig har de som sier de har tillit til EU blitt redusert fra 42 til 27 prosent.
Den tysktalende YouTube-kanalen «Der Fehlende Part» ( den manglende part) er sponset av russiske myndigheter. En av de nyere videoene hevder at pandemien aldri har skjedd. Denne videoen har nesten 1 million visninger og over 5000 kommentarer.
En særlig bekymringsfull kategori falske nyheter har som formål å undergrave offentlige helseråd og mulige fremtidige vaksiner. Disse blir ofte spredd av russiske aktører som russisk Televisjon  og Sputnik i andre regioner hvor de har kanaler hvor landenes egne språk benyttes (engelsk, tysk og arabisk):

Å vaske seg på hendene beskytter deg ikke mot Covid-19 (Sputnik og RT i Tyskland).
Vi har ingenting å tape på å bruke hydroksyklorin for å bekjempe Covid-19 (RT engelsk språklig).
Sink kan bidra til å drepe Covid-19 (RT arabisk talende).
Covid-19 er overdrevet for å gjøre det mulig å innføre fascistiske hygiene-diktatorskap (Sputnik Tyskland)
Slik «informasjonskrig» på nett er i sin spede begynnelse og vil øke i omfang til myndigheter og selskaper finner måter å regulere og stoppe skadelig og falsk informasjon. I mellomtiden vil det fortsette å ha negativ effekt på samfunn og mennesker. Det er spesielt bekymringsfullt at menneskers atferd i denne «nye» situasjonen fører til at de lett faller inn i en «lukket gruppe» med mennesker og meninger. Det er massiv tilgang til informasjon i og utenfor sosiale medier, men dette potensialet oppsøkes sjeldent, eller man blir beskyttet mot det av plattformers algoritmer. Dermed fortsetter sosiale medier og andre internettplattformer å forme menneskers holdninger og handlinger etter den informasjonen de henter inn selv eller utsettes for hver dag.

EUs rapport og kinesisk innflytelse  

I april 2020 skulle EUs utenrikstjeneste offentliggjøre en rapport om falske nyheter og Covid-19. Det var knyttet forventninger til rapporten da mange var klar over hva som skjedde på sosiale medier og etterspurte bedre informasjon og dokumentasjon om utviklingen. Først så ble rapporten utsatt. Utenrikstjenesten gikk så langt som å si at det ikke forelå noen ferdig rapport. Så ble en ferdig versjon av rapporten lekket til Politico. Få dager etter lekkasjen kom den offisielle rapporten. Det ble raskt klart at det var synlige forskjeller i hvordan rapportene omtalte kinesiske myndigheters handlinger. Det har også vært dokumentert at kinesiske myndigheter har utøvd påvirkning ovenfor EU etter at de forsto at det skulle publiseres en slik rapport. Dette har ført til en mer eller mindre opphetet debatt mellom Europaparlamentet og EUs utenrikstjeneste om hvorvidt kinesiske myndigheter faktisk har lykkes med sin påvirkning.

I den lekkede versjonen så skriver EU blant annet: «continued and coordinated push by official Chinese sources to deflect any blame”. I den offisielle versjonen skriver EU: “We see continued and coordinated push by some actors, including Chinese sources, to deflect any blame”. Forskjellen er ikke stor, men den er tydelig på sin manglende henvisning til kinesiske myndigheters innblanding.

EUs utenrikskommissær, Josep Borrell, svarte for seg i parlamentets utenrikskomite denne uken. Han holder på sin versjon om at EU har blitt utsatt for påvirkning fra Kina, men at det  ikke har hatt konsekvenser for hva som skrives i rapporten. Ingen i parlamentet ble særlig overbevist eller imponerte. Der står saken i dag til mer informasjon eventuelt dukker opp. Noe som helt sikkert vil skje. Det har allerede vært avdekket mer informasjon om Kinas påvirkning og det har også vært avdekket interne diskusjoner i EUs utenrikstjeneste om hvilken rapport som burde offentliggjøres.

Generelt om Kinas økte aktivitet

Undersøkelser viser at kinesiske ambassader og andre kinesiske myndighetsaktører som opererer internasjonalt har firedoblet aktiviteten på blant annet sosiale medier de siste månedene. Den kinesiske ambassaden i Frankrike har vært spesielt aktive og som en konsekvens av det kalt inn til franske myndigheter for å forklare seg. Den kinesiske ambassadøren, Lu Shaye, er en fremtredende kinesisk diplomat og har tidligere vært sentral i spredningen av tilsvarende informasjon når han var Kinas ambassadør til Canada. Ambassaden i Paris har blant annet Twittert meldinger som har sådd tvil om Kinas rolle i Covid-19, samt meldinger om at folk i vesten begynner å miste tilliten til demokratiet. Den kinesiske ambassaden i Frankrike har ikke fjernet meldingene etter at de ble kalt inn på teppet i Paris.

I tillegg til den åpenbare strategien om å minske egen rolle i Covid-19 så er det også andre sider ved utviklingen som kan forklare den kinesiske aktiviteten ovenfor EU. Det er i hovedsak to perspektiver på dette fra akademisk hold. For det første er det forventet at Kina verken i år eller neste år vil oppleve negativ økonomisk vekst. USA og EU er antatt å få betydelig negativ vekst. Derfor vil EU, på grunn av eksportøkonomier som Tyskland og Frankrike, bli mer avhengig av handel med Kina i tiden fremover. For det andre så anses EU som en myk motstander. USA er den åpenbare harde motstanderen og hvor konflikt mest sannsynlig kan oppstå. USA vil av økonomiske og politiske årsaker være en motstander av Kinas økende dominans. I sin strategi for å svekke det vestlige demokratiet blir da EU et mål som oppfattes som lettest påvirkelig og med minst mulig konfliktpotensial. (rh)

Lenker

EUs StratCom sine informasjonssider:

 

Utenrikstjenestens rapport om Covid-19 og falske nyheter: