Korona ga kronevirus og kronerulling

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Koronavirus ga kronevirus i form av svekket norsk krone, men også en kollektiv krone- og €urorulling.

Korona ga kronevirus og kronerulling

Det måtte et virus til for å få oppmykninger i EUs stramme budsjettpolitikk, på engelsk kalt "austerity" eller smalhanspolitikk på godt norsk.

Disse kom etter at statene hadde reddet en rekke banker fra konkurs. Regningen ble sendt skattebetalerne i form av reduserte ytelse, pensjoner og budsjetter. Utallige protester og demonstrasjoner mot denne politikken hadde liten eller effekt. Men nå skjer det noe.

Først når man ser en ny økonomiskkrise i øynene, kanskje mer alvorlig enn i 2007/08, har EU-kommisjonen lettet på de rigide budsjettkravene og gjeldskravene som stilles overfor de enkelte medlemsland. Også hos en av de viktigste pådriverne for denne politikken, Tyskland, ser man det ene økonomiske tiltaket etter det andre som skal bidra til at virksomheter kan fortsette og at arbeidstakere har et arbeid å gå til eller beholde hele eller deler av lønna. Storbritannia har den kosnervative regjeringen også levert et budsjett av "keynesianske" dimensjoner. Der er derimot koronaargumentet noe underordnet. Viktigst er å holde "løfter" om at nord Englands mer fattige regioner skal løftes bl.a. med en ny jernbane og bedre motorveger. Men det er også et forsøk på å møte den negative brexiteffekten som de fleste økonomer mener vil komme.

Situasjonen har også medført en "gjenoppliving" av treparts- samarbeidet i flere land deriblant Italia hvor det er inngått avtaler. Også på europeisk plan har fagbevegelsen og arbeidsgiverne kunne bli enige på en rekke områder om en felles politikk. Se egen sak.

EUs institusjoner har kuttet ned på det meste av møteaktiviteten og reiseaktiviteten. Men EUs toppmøte til uka forventes å finne sted i Brussel om det ikke blir erstattet med en videokonferanse, som sikkerhetsmessig kan være farlig.

Men nå åpnes pengesekkene fordi nå er det alvor.

(kas)