jernbanepakken på sporet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
I dag har Norske VY fått beholde Bergensbanen. Svenske SJ har tatt over Dovrebanen og britiske GO fikk sørlandsbanen, nå Sørtoget.

EUs jernbanebakke er satt på sporet

Denne uken rullet regjeringen ut EUs jernbanepakke 4 i form av en egen lovproposisjon. Den har vært omstridt helt siden den ble vedtatt i EU for sju års tid siden. Det er særlig jernbaneansatte som har vært svært skeptisk og i delvis mot noe de anser som en oppskrift på økt privatisering og konkurranseutsetting av det som i vår tid har vært ansett som en del av en integrert statlig infrastrukturtjeneste.

Det er vanskelig å spore noen slik skepsis i lovproposisjonen som legger vekt på at det dreier seg om krav til økt harmonisert sikkerhet og mer " konkurranse på likeverdige vilkår". Les mer i Europalov.

Det europeiske jernbanebyrået, ERA European Railway Agency, vil ikke ha en avgjørende betydning siden det norske jernbanetilsynet kan gripe inn og stanse driften dersom sikkerhetshensyn tilsier det.

Regjeringen har også sjekket opp dette mot Grunnloven det vil si om Norge på denne måten avgir myndighet til en utenlandsk aktør som Norge ikke er medlem av. Svaret er at det gjør Norge ikke og Stortinget kan dermed vedta hele pakken med alminnelig flertall som betyr at en enkelt stemme kan avgjøre.

Det er grunn til å se fram til debatten i Stortinget og ikke minst hva de enkelte opposisjonspartier lander ned på. Blir det grønt lys eller flagg og fløyting for avgang.

Stortinget kan vifte med rødt flagg og la toget bli stående på stasjonen på spor fire.

Les hele omtalen og proposisjonen her.

Norsk Jernbanearbeiderforbund og Norsk Lokomtivmansforbund hadde en politisk streik mot pakken10. oktober i fjor.