Jernbanepakke 4 avgår fra Hurdalsplattform1

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/NTB

Jernbanepakke 4 avgår fra Hurdalsplattform1

Regjeringen vil grave dypt i verktøykassa for å innfri kravet fra Hurdalplattform 1 om å forlate EUs jernbanepakke 4 eller som det heter "unntak fra deler av bestemmelsene". Eller er det EUs jernbanepakke 4 som forlater Hurdalsplattform 1?

I dag vil saken nevnes i EØS-komiteen.  Der vil den norske EU-ambassadøren Rolf Fife i

Brussel informere Norges EFTA/EØS-partnere Island og Liechtenstein samt representanter for EU-kommisjons utenrikstjeneste (EEAS) om at det er en ny regjering på plass som har et annet syn på EUs jernbanepakke 4. Den ble vedtatt under Solberg-regimet i EØS-komiteen i forrige møte den 24. september, kun få dager etter at Stortingsvalget var klart med et annet flertall. Dette er EØS-komiteen.

Statsminister Støre er blitt utspurt av Aftenposten 28.oktober på hvilken måte dette kan/skal gjøres og statsminister Støre svarer bl.a. slik:

–Ja, det får vi se som følge av den gjennomgangen vi nå har. Hvis det er områder hvor vi er pålagt politikk som vi mener virker i strid med mulighetene vi har til å utvikle norsk jernbane, så må vi ta det opp med EU.

– Men jeg konkluderer ikke nå på at det må bli svaret. For som alt handlingsrom i EUs direktiver er det mulighet for å ta en del hensyn til hvert lands særegenheter. Og Norge har jammen særegenheter når det gjelder jernbane og geografi, sier Støre.

Han bekrefter at han ikke har konkludert om de skal kreve unntak.

– Nei, jeg har ikke konkludert der. Men vi må ta en gjennomgang av dette. Det kom bare formelt inn i norsk lovgivning for noen uker siden. Og det er naturlig å varsle EU om at vi har ambisjon om å utvikle norsk jernbane.

Se hele intervjuet her.