Italias fødselskrise

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Italias gjeld øker og fødselstallet synker

Italias fødselskrise rammer økonomien

Italia er mest kjent for pasta, vin og ikke minst "amore", men det slår ikke særlig mye ut i barnefødsler. I 2019 ble det født færre barn enn i 1861 da landet ble samlet og folketallet var langt lavere.

Det ble født 440 000 barn, halvparten av  antallet som døde. Befolkningen eldes og minker.  23 prosent av italienerne er nå over 67 år.

Krisen i økonomien, store statlige budsjettunderskudd skaper usikkerhet og økende utvandring. 160000 emigrerte i 2019, det høyeste tallet siden tidlig 1980-tall. I 2050 vil det bli flere pensjonister enn yrkesaktive, sier framskrivningen av tallene. Og det burde egentlig ikke overraske noen. Det alvorligste knekkpunktet kom i 1995 da det var flere over 65 år enn under 15 år.

Fødselsraten er 1,32 barn per kvinne, mens 2,1 anses som nødvendig for å opprettholde folketallet. Men 1,32 er basert på at en rekke innvandrerkvinner får flere barn. Italienske kvinner føder i gjennomsnitt kun 1,2 barn. Forklaringene er mange.  Krise i økonomien, vanskelig å få og beholde jobber etter fødsel, høy ungdomsledighet og få barnehager. I tillegg finnes jobbene i byene, mens "mama" og bestemor som før kunne ta hånd om barna, bor igjen på landsbygda. Økonomer, som mener de har rede på det, peker på at stor offentlig gjeld slår ut i færre fødsler fordi vanlig folk kjenner uro over den økonomiske situasjonen.

Økt innvandring er også her et spørsmål som luftes, men lederen av Liga Nord, Matteo Salvini og  tidligere visestatsminister går hardt ut mot alt som smaker av flyktninger. Partiet hans vil i stedet at italienske kvinner føder flere barn, men basert på gamle familieverdier og ikke økt barnetrygd og flere barnehager. -Et land uten barn har ingen framtid, skrev Salvini selv i en bok kalt "Den tomme sivilisasjonskrybben." Men framtiden skal være basert på fortiden, ikke nåtiden.